Śląsk Nr 8 (299) Sierpień 2020

5,00 zł 7,00 zł
0

Na okładce: Las, Maria Korusiewicz, fotografia.

Istniejący od 14 lat Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie to nie tylko ostoja unikatowych i pięknych roślin, ale także placówka naukowa, której misja polega na ochronie różnorodności
biologicznej regionalnego środowiska. Zgodnie ze swoim statutem, Ogród prowadzi też szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską i edukacyjną.
 
Śląski Ogród Botaniczny. Turystyczny i naukowy Eden, str. 48.
 
Od Redakcji
 
Kategoria:

Autor: Tadeusz Sierny (Redaktor Naczelny)

ISSN  1425-3917-08
Wymiary  205x285 mm
Liczba stron  80
Rok wydania 2020

PUBLICYSTYKA

Tadeusz Sierny OD REDAKTORA

Krystyna Heska-Kwaśniewicz POEZJA POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Karol Chwastek PIERWSZA „SOLIDARNOŚĆ” Z PERSPEKTYWY ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA

POSTULATÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KOMITETU STRAJKOWEGO Z 17 SIERPNIA 1980 GDAŃSK, KATOWICE, JASTRZĘBIE

Ewa Żurawska PAMIĘĆ O WAŻNYM DZIEDZICTWIE

BIAŁE KRUKI Jan Malicki OCZAMI WĘGRA. PIERWSZA WĘGIERSKA KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA

Ks. Henryk Pyka MONSTRANCJA

Zbigniew Lubowski PASJA TARNOGÓRSKIEGO ZAPALEŃCA foto

Grażyna Barbara Szewczyk POŻEGNANIE PROFESORA

Agata Krajewska CYFRYZACJA SZANSĄ DLA FOLKLORU. O DIGITALIZACJI ZBIORÓW ADOLFA DYGACZA

Ewa Grudniok OPOWIEŚĆ STAREGO DĘBU

ks. dr Tomasz Wojtal ŚLĄSKA STYGMATYCZKA KATARZYNA SZYMON – SUPLEMENT

ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY. TURYSTYCZNY I NAUKOWY EDEN (oprac. zbiorowe)

Agnieszka Zielińska WENUS, SCYTOWIE, SARMACI I... ARCHEOLOGIA

Tadeusz Loster CZŁOWIEK Z HISTORYCZNĄ PASJĄ

PO-GWARKI PROFESORA Jerzy Paszek KRASICKI KUNSZTOWNIE UJĘTY PRZEZ PROF. GOLIŃSKIEGO

Alojzy Czech KAZIMIERZ ZARZYCKI W OCZACH WŁASNYCH

Łukasz Cygańczuk ROSJA 2020. PRAKTYCZNE REFLEKSJE PODRÓŻNEGO ZE ŚLĄSKA.

Wojciech Lipowski TEATR CZASU ZARAZY ŻYCIE: INSTRUKCJA PRZETRWANIA

 

PLASTYKA, MALARSTWO, FOTOGRAFIA

Adrian Kiszka „PÓKI MY ŻYJEMY”. PORTRET KRYSTYNY KOCZY

GALERIA: Łukasz Cygańczuk ROSJA 2020. FOTOGRAFIA

 

POEZJA I PROZA

Jan Nikodem Jaroń ROTA GÓRNOŚLĄSKA

Józef Relidzyński ROTA ŚLĄZAKÓW

Michał Muszalik WIERSZE

Olga Lengyel WOLNOŚĆ I WIARA (FRAGMENTY)

4Bednarek Dariusz WIERSZE

 

FELIETONY

Zygmunt Woźniczka ZNACZENIE II POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

ŚLĄSKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA Jan Miodek O CO WETA?

MUZYKA MOJA MIŁOŚĆ Krzysztof Korwin-Piotrowski AGNIESZKA ZWIERKO – Z OSTRAWY DO LA SCALI

MIĘDZY CISZĄ A HAŁASEM Marian Grzegorz Gerlich ARKADIUSZ GOLA – ANTROPOLOG I MISTRZ „CZARNEJ SKRZYNKI”

BŁYSKI i ZAPATRZENIA Marian Sworzeń JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI, „KADENCJA”

JĘZYK W STRUNACH Piotr Grella-Możejko KOMPOZYTOR POTRZEBNY

 

KSIĄŻKI

Grażyna Barbara Szewczyk OPERA OMNIA KRZYSZTOFA A. KUCZYŃSKIEGO

Jerzy Paszek KRASICKI POD LUPĄ FILOLOGA

Andrzej Juchniewicz MIESZKANIE NA CMENTARZU

KSIĄŻKI NADESŁANE

 

NOTATNIK KULTURALNY

CZĘSTOCHOWA, KATOWICE

 

Na okładce:

Maria Korusiewicz, Las. Fotografia.

 

Tył okładki:

Chorągiew powstańcza z Czułowa (dzielnica Tychów), 1919 r., Muzeum Miejskie w Tychach. (publikacja za: Sylwia Smolarek-Grzegorczyk, Marcin Nyga. Orzeł czarny, orzeł biały. Ziemia pszczyńska 1914-1922. Pszczyna 2020).