Spisek IQ

39,00 zł
0

e-book dostępny pod linkiem:

.pl/fiszka/303987/spisek-iq.html

 

Oni, uważający się dotąd za animatorów postępu i rozwoju, okazują się wyrobnikami
cynicznych łotrów, którzy imają się wszelkich, najpodlejszych sposobów tylko
i wyłącznie w celu zdobywania i utrzymywania władzy. Jak gdyby sprawowanie
władzy było celem samym w sobie, a nie środkiem do ulepszania homo sapiens, jego
sposobu myślenia, pracy, rozwoju. Jasnym również było, że nie ma granic dla owej
żądzy zdobywania, podboju.
***
Założyli, że uda się – wierząc w uczciwość i dyskrecję uczestników tego „Spisku IQ”
– zgromadzić i przechować w bezpiecznym miejscu sumę współczesnej wiedzy.
Tej z najwyższej półki. Chcieli ową – jak ją nazwali – „Puszkę Pandory” uzupełniać
o kolejne odkrycia i wyniki badań. Musiały też paść pytania: kto i w jakich
okolicznościach miałby zdecydować kto będzie beneficjentem wiedzy mającej
służyć ogółowi gatunku ludzkiego? Czy to nie fantasmagorie? Naiwność żyjących
na Szklanej Górze, oderwanych od rzeczywistości megalomanów?
Genialnych, ale jednak frajerów?

 

M a r e k B l a u t
– rocznik 1951, Ślązak z lwowskimi genami. Absolwent Wydziału
Prawa UŚ (1976 r.) Pracował m.in. na kopalni, w TVP, w cukierni,
bibliotece, telewizji kablowej, w muzeum. Realizował reportaże
tv, filmy dokumentalne i edukacyjne. Współpracował z prasą:
„Politechnik”, „Czas”, „Dziennik Zachodni”. Debiutował powieścią
Dolina – 4 wydaną przez Bibliotekę Śląską (Wyd. I – 1999, Wyd. II
– 2004). Książka – jako słuchowisko – ukazała się dwukrotnie na antenie Polskiego
Radia Katowice. Wydał trzy zbiory felietonów, publikowanych na łamach „Dziennika
Zachodniego”: Jezd dobże (2005), Zapiski (2013), Ludzie, ludzie... (2017). Drugą powieść
System (alias J.M.Zły) wydał jako tzw. samizdat (2019). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”
wydało jego powieść Depozyt (2022).

Kategoria:

Autor: Marek Blaut

ISBN 

 978-83-8183-194-9
e-ISBN 978-83-8183-196-3 

Wymiary 145x205
Liczba stron   244
Rok wydania 2024