Strategie translatorskie od modernizmu do (post)postmodernizmu (Nr 37)

30,00 zł
0
Ostatnie egzemplarze!
Kategoria:

Autor: Piotr Fast (red.), Justyna Pisarska (red.)

ISBN   978-83-7164-841-0
Wymiary  145X210 mm
Liczba stron  306
Rok wydania  2014

Bożena Tokarz

Między teoriami a praktyką translatorską

 

Katarzyna Majdzik

Światła wieży Babel . Nad metaforą języka i przekładu

 

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Kolaż, centon, ready-made jako techniki translatorskie

 

Tomasz Markiewka

Między pragmatyzmem a idealizmem. Jin Di wobec problemu ekwiwalencji w przekładzie literackim

 

Milane Pridmore-Franz

Strategies of Ethnographic Bible Translation IN Colonial Sout hern Africa

 

Piotr Plichta

Między rejestrem zmarłych a Rejestrem Zbawionych, czyli o tłumaczeniu „miejsc teologicznych”

w prozie Johna Donne ’a

 

Katarzyna Szymańska

Ten cały Brecht (Burasa, Ekiera, Kopackiego , Sommera). Rzecz o metaprzekładzie literackim

 

Karolina Kwaśna

Howard Phillips Lovecraft i jego wstrętna droga do strachu

 

Agnieszka Pośpiech

Dusza przeciwnika czy charakter wroga. Ewolucja strategii domestykacji w dwudz iestoleciu między wojennym

 

Anna Majkiewicz

Dzieci umarłych Elfriede Jelinek na warsztacie tłumacza

 

Beata Pawletko

Goła pionierka…, czyli naga prawda o strategii translatorskiej Jana Gondowicza

 

Irina Jermaszowa

Strategie translatorskie w tłumaczeniu najnowszej prozy rosyjskiej (Ksenia Buks za, Maja Kuczerska , Anna Starobiniec )

 

Wacław M. Osadnik, Andrzej Pitrus

Translation Strategies in Film Adaptation (The Inquest — a st ory by Stanis ław Lem and a movie Tales of Pirx the Pilot by Marek Piest rak )

 

Lubomir Hampl

Strategia czeskie go i polskie go tłumaczenia biblijnych jednostek leksykalno-frazeologicznych z bazowym komponentem somatycznym „ząb”