Styl, kontekst kulturowy, gender (Nr 30)

23,00 zł
0

Publikacja ta jest plonem moich badań nad przekładem literackim, które prowadziłam w ciągu ostatnich trzynastu lat. Tak się osobliwie złożyło, że na mój warsztat badawczy trafili autorzy niemieckojęzyczni, którzy po pewnym czasie znaleźli się w gronie laureatów literackiej nagrody Nobla (Grass — 1999, Jelinek — 2004). Nie sposób okre­ślić, czy była to kwestia (dwukrotnego!) przypadku, czy też nie. Na wszelki wypadek osoby zaprzyjaźnione dopytują, nad „kim” zamierzam pracować...

Zebrane w tej książce teksty posiadają pewien rys wspólny: zwracają uwagę na mniej oczywiste, czy też pozornie nieistotne („inkrustracyjne”) elementy dzieła literackiego, które w procesie przekładu mogą ulec „zawieruszeniu”, bądź zostać utracone lub nieujawnione w tek­ście przekładu, jeśli nie zostaną objęte strategią translatorską. Często dotyczą one tych elementów, które zwykle określa się uobecnioną w tekście warstwą kulturową. Uobecnienie to dokonuje się jednak­że nie tyle wskutek odwołania do świata zewnętrznego, co poprzez „wchłonięcie” i przyswojenie owej „kulturowości” przez tekst literacki. Zgodnie z implicite obecnym w podjętych tu rozważaniach założeniem, literatura nigdy nie przedstawia tak po prostu kontekstu, który istnieje poza nią, lecz staje się jego (tekstualną) reprezentacją. W ten sposób podjęte w poszczególnych studiach analizy dzieł literackich mają wiele wspólnego z analizą wydobywającą ich kulturowe osadzenie pozwalające na odnalezienie dodatkowych, a nierzadko prymarnych znaczeń tekstu.

Od Autorki

Kategoria:

Autor: Anna Majkiewicz

ISBN   978-83-7164-665-2
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  226
Rok wydania  2011

Wstęp

 

I. PRZYCZYNKI TEORETYCZNE

Błąd jako kategoria opisowa

Interpretacja a spójność tekstu

 

II. POLIFONIA STYLÓW JAKO PROBLEM TRANSLATORSKI

Parodia dyskursu filozoficznego w przekładzie jako przedmiot

badań komparatystyki (Psie lata Guntera Grassa)

Różne obrazy świata, czyli jak przekład przestaje być

oryginalny {Kot i mysz Guntera Grassa)

 

III. KONTEKST KULTUROWY

JAKO PRZEDMIOT STRATEGII TRANSLATORSKIEJ

Autostereotypy w przekładzie, czyli niemiecki Michel po polsku . . 83 Po tamtej stronie Odry i nie tylko. Rozterki tłumacza

opowiadań Judith Hermann Sommerhaus, spater

(Sub)kultura młodzieżowa jako problem translatorski

Strategia tłumacza między „polityką" wydawcy a pracą redaktora

 

IV. GENDEROWE ASPEKTY PRZEKŁADU

Czy dopuścić kobiety do głosu? Socjokulturowe aspekty

przekładu i przekład emancypacyjny

Kwestia płci w pracy tłumacza (-ki) Pisma świętego

Tabu w pracy tłumacza (-ki)

 

V. UTWÓR SCENICZNY W PRZEKŁADZIE

Amfibiczność tekstu teatralnego jako problem translatorski

na przykładzie Fausta Johanna Wolfganga Goethego

 

 

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk