Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka

33,00 zł
0

W złożonym procesie weryfikacji i asymilacji dziedziczonych wartości oraz w procesie ich wzbogacania przez tworzenie nowych uczestniczą zarówno rozum, jak i uczucia ludzkie. Dlatego ludzie akceptują, przejmują i tworzą nie tylko te wartości, które wskazuje im rozum, ale również takie, które sprawiają im przyjemność lub się im podobają, choć są irracjonalne lub wywodzą się ze skłonności do myślenia ukierunkowanego życzeniami. W zależności od konkretnej sytuacji życiowej i wynikających z niej potrzeb, ludzie podchodzą do wartości zarówno w sposób racjonalno-pragmatyczny, jak i irracjonalno-utopijny. Tworząc i przyjmując rozmaite wartości, kierują się więc w jednych sytuacjach trzeźwą kalkulacją, a w innych doraźnymi pragnieniami lub wskazaniami, np. reklamy czy też mody. […]

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Bożena Sztumska, Janusz Sztumski

ISBN   978-83-7164-969-1
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  204
Rok wydania  2018

1. Wprowadzenie w podjętą problematykę

2. Metodologiczne problemy wynikające z rozważań wokół wartości

2.1. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co to jest wartość?

2.2. Świat wartości – jako trzecie środowisko gatunku Homo sapiens

2.3. Typologia wartości

3. Funkcje spełniane przez wartości w systemie społecznym

3.1. Określenie systemu społecznego

3.2. Rola wartości w systemie społecznym

3.3. Krótkie wnioski porządkujące dotychczasowe rozważania

4. Wpływ wartości na myślenie, postawy i zachowania ludzi

4.1. Rozważania wstępne

4.2. Proces internalizacji wartości i jego wpływ na myślenie, postawy

i zachowania ludzi

4.3. Etapy oddziaływania wartości na myślenie, postawy i zachowania ludzi

4.4. Wartości a motywacje

4.5. Motywacje a potrzeby

4.6. Społeczne uwarunkowania motywacji ludzi

5. Praca ludzka jako wartość

5.1. Określenie przedmiotu rozważań

5.2. Rozwój poglądów na wartość pracy ludzkiej

5.3. Pozytywne i negatywne konsekwencje pracy człowieka

6. Prawda jako wartość

7. Pokój jako wartość

8. Pieniądz jako wartość

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Właściwości i funkcje pieniądza w życiu społeczno-gospodarczym

8.3. Postawy wobec pieniądza i ich wpływ na zachowania ludzi

9. Autorytet i prestiż jako wartość

9.1. Dlaczego ludzie chcą mieć autorytet i cieszyć się prestiżem?

9.2. Uwarunkowania autorytetu i prestiżu oraz ich rodzaje

9.3. Funkcje spełniane przez autorytet oraz prestiż

9.4. O osobliwościach takich wartości, jakimi są autorytet i prestiż

10. Czy nauka jest wartością?

11. Fachowość jako wartość

11.1. Wprowadzenie w problematykę rozważań

11.2. Czy w polskim społeczeństwie fachowość jest postrzegana jako

wartość?

11.3. Uwagi końcowe

12. Tolerancja jako wartość

13. Wolność jako wartość

14. Godność ludzka jako wartość

14.1. Refleksje wokół godności człowieka

14.2. Problem godności człowieka w naszych czasach

14.3. Rynek pracy a godność człowieka

15. Czy normalność jest wartością?

16. Przyjaźń jako wartość