Światy poetyckie Edwarda Zymana

30,00 zł
0

Tom IX

Rzadko zdarza się, by po trzydziestu pięciu latach nieobecności w środowisku macierzystym, wciąż pamiętało ono osobę, która je współtworzyła. O Edwardzie Zymanie stale się na Górnym Śląsku mówi, a jego zamieszkanie w Mississaudze jest traktowane podobnie jak osiedlenie w Tarnowskich Górach, skąd samochodem można płynnie się przemieścić różnymi drogami, ale autobusem już gorzej. Zyman wrósł bowiem w Śląsk tak, jak drzewo wrasta w skałę i nijak nie można go wyrwać, chyba że naruszając strukturę kamienia. Był z nami dawniej, jest i teraz, choć miejsce pobytu utrudnia częstsze spotkania. Ale od tego jest słowo, przeciwko któremu tylu się buntowało, a jeszcze więcej chciało go pozbawić wyrazu. Jest nieśmiertelne, bo wyłania się z odmętów dziejów i tam zdąża. Gdyby go nie było, nas by nie było. Rozłączeni – dzięki słowu – znów łączymy się w jedno. Książka ta, mieszcząca badaczy, którzy (w większości) Edwarda Zymana nie znają, pokazuje, że raz rzucone ziarno wcale nie obumiera. Pragniemy nią podziękować Poecie i Człowiekowi, któremu o coś ważnego chodziło w czasach, kiedy rozkwitał socparnasizm. I chcemy na nowo poddać krytycznej opinii jego dzieło – bez taryfy ulgowej, nie całościowo – tak, jak przedstawiło się ono interpretatorowi. Taki jest sens serii Światy poetyckie. W myśl Mickiewiczowskiej zasady: „Jeśli zapomnę o Nich, / Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie”. Więc – nie zapominamy.

Marian Kisiel i Bożena Szałasta-Rogowska

Kategoria:

Autor: Marian Kisiel i Bożena Szałasta-Rogowska (pod redakcją)

ISBN   978-83-8183-011-9
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  296
Rok wydania  2019

Od Redaktorów

 

Edward Zyman

List zza Oceanu

 

Anna Lubicz-Łuba

„Objąć cię słowem, chociażby na chwilę”

Rozmowa z Edwardem Zymanem

 

Marek Kusiba

„Jestem mamutem, który się nigdzie nie mieści...”

Szkic do portretu Edwarda Zymana.

 

Jan Wolski

Starego sceptyka myśli o poezji

 

Ewelina Suszek

Lekcja anatomii Edwarda Zymana

 

Katarzyna Niesporek

Rozmowy intymne

„Ty” w wyobraźni poetyckiej Edwarda Zymana

 

Janusz Kryszak

Poeta w strefie zagrożenia

 

Janusz Pasterski

„Podręczny leksykon” poety-emigranta

Przykład Edwarda Zymana

 

Justyna Budzik

W ojczyźnie myśli, snów i uczuć

Liryki kanadyjskie Edwarda Zymana

 

Kamila Czaja

Innego końca poezji nie będzie?

Wokół Spotkania autorskiego starego poety

 

Magdalena Piotrowska-Grot

„Jak się państwu wydaje?”

Edwarda Zymana teologia (w) codzienności

 

Ewa Bartos

„Wieloimienne krainy wygnania”

O wyobraźni poetyckiej Edwarda Zymana

 

Piotr Zaczkowski

Poezja to sport późnojesienny

Z notatek o Edwardzie Zymanie

 

Paweł Majerski

Bibliografia poetycka Edwarda Zymana (wybór)

 

Noty o autorach

 

Indeks osób