Światy poetyckie Feliksa Netza

25,00 zł
0

Tom VI

19 maja 2017 roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja literacka Światy poetyckie Feliksa Netza. Organizatorami byli Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Referaty wygłoszone przez badaczki z Uniwersytetu Śląskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w tomie posesyjnym zostały powiększone o szkice uczonych i krytyków z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. Niektóre z nich były już wcześniej publikowane w prasie. Konferencja została zorganizowana na rok przed półwieczem debiutu książkowego Feliksa Netza i w drugą rocznicę śmierci znakomitego poety, tłumacza, prozaika i eseisty. Założenia serii wydawniczej, w której ukazuje się niniejszy zbiór, nakazały nam pominąć niebywale ważny dorobek prozatorski, eseistyczny i translatorski autora Krzyku sowy. Pojawia się on czasem jako kontekst analizowanych wierszy. Wieloautorska monografia zapewne przysłuży się tym, którym poezja Netza nie jest obojętna, z pewnością jednak zwróci uwagę na niedostrzeżone jej aspekty.

Od Redaktorów

 

 


 

Kategoria:

Autor: Joanna Kisiel (red.), Marian Kisiel (red.)

ISBN   978-83-7164-971-4
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  290
Rok wydania  2017

Od Redaktorów

 

Elżbieta Hurnik

Poeta w świecie kultury

O wierszach Feliksa Netza

 

Ewa Bartos

„Język ostatniej szansy”

O poetyckiej wyobraźni Feliksa Netza

 

Magdalena Piotrowska-Grot

„Pomiędzy”

Antynomie w poezji Feliksa Netza

 

Adrian Gleń

„Poezja możliwa” – od samego początku…

O Związku zgody Feliksa Netza

 

Tadeusz Kłak

Świat w stanie podejrzenia

O poezji Feliksa Netza

 

Kamila Czaja

Etyka i poetyka?

Netz nowofalowy

 

Ewelina Suszek

Widma Netza

 

Anna Węgrzyniak

Przybysz „z innej galaktyki”

Dlaczego Feliks Netz nie lubi Ameryki?

 

Edward Zyman

„Skrzypienie osi świata”

O poezji Feliksa Netza

 

Piotr Zaczkowski

Żerowanie na poezji

 

Przemysław Dakowicz

Od grobu do grobu

O Krzyku sowy Feliksa Netza

 

Paweł Sarna

Krótkie historie o miłości i wygnaniu

 

Elżbieta Dutka

„Szukając swego miejsca na ziemi, czyli w sobie”

Topografia Katowic w Krzyku sowy Feliksa Netza

 

Adrian Gleń

Dysharmonia i harmonia świata

Tajemnica dwóch wierszy Feliksa Netza

 

Adrian Gleń

Prezent Feliksa Netza

 

Paweł Majerski

Bibliografia poetycka Feliksa Netza

 

Indeks nazwisk