Światy poetyckie Floriana Śmiei

25,00 zł
0

Tom XII

Publikacja obecna różni się od wcześniejszych w tej serii. Dotąd Światy poetyckie były rezultatem nowych lektur dorobku twórcy związanego z Górnym Śląskiem lub Zagłębiem Dąbrowskim. Lektury te w części przedstawiano na konferencjach naukowych, w części natomiast pisano specjalnie do tomu. Tym razem odstąpiliśmy od tej zasady. Śmierć Floriana Śmiei, który zawsze identyfikował się z miejscem swojego urodzenia, choć od trzech ćwierćwieczy przebywał poza Polską i Śląskiem, postawiła nas przed decyzją „podsumowania”. Z pewnością jego poezja powinna zostać przez nas opisana wcześniej. Nie została, ale ileż podobnych praktyk twórczych dotknęła ta przypadłość?

Postanowiliśmy zebrać w książce najcelniejsze, najobszerniejsze i skoncentrowane na interpretacji studia i szkice, które istnieją w rozproszeniu. Nie roszcząc sobie prawa do pierwszeństwa, pamiętamy, że dorobek poety został już wielostronnie opisany przez badaczy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, co zostało odnotowane w odpowiednim zbiorze. Sięgamy również do tamtych prac. Naszą intencją było jednak przypomnienie w Światach poetyckich Floriana Śmiei wypowiedzi, które tworzą literaturoznawczy kanon odczytań jego liryki i główną linię jej zrozumienia.

Z wielką wdzięcznością przyjmujemy zgodę na przedruk bodaj najważniejszych w polskim piśmiennictwie prac od autorów, którzy uznali, że idea niniejszego tomu jest dobrym oddaniem szacunku poecie, który zawsze z szacunkiem odnosił się do przeszłości literackiej, swojej współczesności, a nawet do tego, czego nie aprobował, ale z uwagą obserwował. Być może lepszym tytułem dla naszej publikacji byłby ten: Śmieja i krytycy. Postanowiliśmy jednak niczego nie zmieniać. Bo i cóż sam tytuł zmieniłby?

Spotkania z Florianem Śmieją były zawsze twórcze i radosne. Zapamiętamy jego uśmiechniętą twarz. Uśmiechnięty poeta to rzadkość. Ale uśmiechnięci krytycy są jeszcze większą osobliwością. Zapraszając do lektury tego tomu, pragniemy, aby uśmiech z twarzy nie schodził. Bo jest to uśmiech przyjaźni – tego, który wiersze pisał i tych, dla których te wiersze stały się ważną sprawą. Nie interpretacji. Ważną sprawą życia: troski i empatii.

 

Marian Kisiel

Katarzyna Niesporek

 

Kategoria:

Autor: Marian Kisiel i Katarzyna Niesporek (pod redakcją)

ISBN   978-83-8183-037-9
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  240
Rok wydania  2020

Od Redaktorów

 

Edward Zyman

Poeta podglądający kolibry

Rozmowa z Florianem Śmieją

 

Marian Kisiel

Powieściowy życiorys

Przypisy do biografii Floriana Śmiei

 

Jolanta Pasterska

Zakorzenienie w pamięci

Przypadek Floriana Śmiei

 

Zbigniew Andres

Pamięć i egzystencja

Z rozważań nad poezją Floriana Śmiei

 

Nina Cieślik-Wilk

„Szare wołanie”

Poezja pamięci Floriana Śmiei

 

Marian Kisiel

„Utracone” i „odzyskane”

O dwóch wierszach Floriana Śmiei

 

Bożena Szałasta-Rogowska

„Gdzie uprzejmość przechodnia jest jak chleb codzienna”

Obraz Śląska w poezji Floriana Śmiei

 

Katarzyna Niesporek

Śląsk utracony

O poezji Floriana Śmiei

 

Janusz Pasterski

Kanada w poezji Floriana Śmiei

 

Alicja Jakubowska-Ożóg, Zenon Ożóg

Ars senescendi

Elegijność w poezji ostatnich dekad Floriana Śmiei

 

Piotr Zaczkowski

Bose marzenia

O jednym wierszu Floriana Śmiei

 

Marian Kisiel, Katarzyna Niesporek

Bibliografia poetycka Floriana Śmiei (wybór)

 

Nota bibliograficzna

 

Noty o autorach

 

Indeks osób