Światy poetyckie Jerzego Lucjana Woźniaka

25,00 zł
0

Tom X

Artur Daniel Liskowacki napisał, że wiersze Jerzego Lucjana Woźniaka wpisują się w dwa porządki: wewnętrzny (liryka „opowiadająca o życiu i śmierci oraz spajającej je miłości”) i przestrzenny („wędrówka w pejzażu realnym, lecz i metafizycznym”). Rzeczywiście: twórczość Woźniaka wyraźnie pokazuje, jak ważne są dla niego dwa wielkie tematy: natury i egzystencji. Określają one charakter tej poezji jako rodzącej się na styku sił odwiecznych, odkrywających wzajemne podległości i dominacje. W świecie natury – żywioł gór ujawnia swoją kosmiczną niepojętość, a jednocześnie, budząc respekt i podziw, skłania do poznawania siebie wciąż od nowa. W świecie egzystencji – to, co intymne, zarazem nadaje pewność istnieniu, odkrywając także wszelkie ułomności ciała.

Od Redaktorów

 

 

 

 

 

 

Kategoria:

Autor: Marian Kisiel i Tadeusz Sierny (pod red.)

ISBN   978-83-8183-010-2
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron 178
Rok wydania  2019

Od Redaktorów

 

Jerzy Lucjan Woźniak

Terapeutyczna funkcja poezji

 

Katarzyna Niesporek

Pochodnia Pana Cogito
O jednym cyklu wierszy Jerzego Lucjana Woźniaka

 

Artur Daniel Liskowacki

Pod skórę, pod górę

 

Ewa Bartos

Tropy wyobraźni

Przyroda w twórczości Jerzego Lucjana Woźniaka

 

Agnieszka Klepek-Drozd

Człowiek jak powój w lesie

Glosa do poezji Jerzego Lucjana Woźniaka

 

Tomasz Pyzik

Krople wieczności

O wierszu Strumień Jerzego Lucjana Woźniaka

 

Ryszard Bednarczyk

Metafizyka światła i gór

O poezji Jerzego Lucjana Woźniaka

 

Marek Pacukiewicz

Korzenie metafizyki

 

Patrycja Kaleta-Łuczynowicz

Tatry, poezja i żywioły

Metapoetyckie wyprawy Jerzego Lucjana Woźniaka

 

Elżbieta Dutka

„Oparty o granit – metafizyczność słyszę"

Podwojona topografia w tomie W Tatrach Jerzego Lucjana Woźniaka

 

Piotr Zaczkowski

Mała rozprawa o spójnikach i z nimi samymi

 

Paweł Majerski

Bibliografia poetycka Jerzego Lucjana Woźniaka

 

Noty o autorach

 

Indeks osób