Teatr krakowski w latach 1945-1956. Oblicza ideowo-polityczne

30,00 zł 38,00 zł
0
Ostatnie egzemplarze!

(Egz. ze zwrotów księgarskich, lekko przybrudzona krawędź bloku)

„Teatr był zawsze ważną częścią życia społecznego i politycznego Polski w XX wieku. Tak było w okresie międzywojennym, tak też po II wojnie światowej. Teatr polski, w tym krakowski, po roku 1945 towarzyszył ważnym wydarzeniom oraz poczynaniom nowej władzy. Był zwierciadłem, w którym odbijała się niełatwa rzeczywistość. Ukazywał zachowania społeczne i temperaturę działań władzy, oczekiwania i nadzieje obywateli, stan akceptacji i jej braku. Był wreszcie wentylem bezpieczeństwa, pozwalającym obywatelom zachować w ciężkich okresach, m.in. stalinizmu, tożsamość narodową i własne poglądy. Ale był też obrazem serwilizmu części społeczeństwa i jego postaw konsumpcyjnych. Jakie więc było jego oblicze? O tym właśnie jest ta książka.”

Marian Toporek

Kategoria:

Autor: Marian Toporek

ISBN   978-83-7164-898-4
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  330
Rok wydania  2016 
Oprawa miękka

Wstęp

 

1. Teatr polski w I połowie XX w.

Teatr polski dwudziestolecia międzywojennego

Okres wojny i okupacji

Teatr polski 1945–1948. Tendencje ideowe i polityczne

Teatr polski w latach 1949–1956. Organizacja i tendencje ideowo-polityczne

Twórcy teatralni w latach 1949–1955

 

2. Kraków 1945/1946

Stolica czy prowincja?

Odrodzenie życia kulturalnego w Krakowie w roku 1945

 

3. Oblicze ideowo-polityczne teatru krakowskiego w latach 1945–1949

Walka o teatr. Teatr krakowski 1945/1946

Teatr im. J. Słowackiego

Teatr Stary 1945/1946

Teatr – tak. Ale o jakim obliczu?

Kombinat teatralny: Słowacki i Stary – 1946/1947

Sezon 1947/48 w Teatrze im. J. Słowackiego. Uwielbienie władzy i „łagodna rewolucja”

Stary Teatr. Sezon 1947/1948 – „Niewola babilońska”

Stary Teatr. Sezony 1948/1949 i 1949/1950

 

4. Teatr Rapsodyczny (1941–1953). Od narodzin po likwidację

Teatr Rapsodyczny po 1945 roku

Sezon 1946/1947. Król-Duch i pięciolecie teatru

Sezon 1947/1948

Sezon 1948/1949

Sezon 1949/1950

Sezon 1950/1951

Sezon 1951/1952

Sezon 1952/1953. Zamknięcie teatru

 

5. Słowacki i Stary – teatralny stalinizm (1950–1953)

Dyrekcja Henryka Szletyńskiego. Sezon 1950/1951

Sezon 1951/1952

Sezon 1952/1953. Słowacki-Stary

Sezon 1953/1954. Słowacki-Stary

 

6. Od Roku Romantyzmu do Polskiego Października

Sezon 1954/1955. 10-lecie PRL. Rok Romantyzmu

Sezon 1955/1956. Teatr im. J. Słowackiego

Sezon 1956/1957. Odwilż

Stary Teatr. Sezon 1956/1957

 

7. „Wyzwolenie” teatru w Krakowie

 

8. Teatr Ludowy w Nowej Hucie (1955–1957)

 

9. Wnioski i podsumowanie

 

Bibliografia

 

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – wykaz premier

 

Stary Teatr w Krakowie – wykaz premier

 

Teatr Rapsodyczny – wykaz premier

 

Indeks osobowy