Teoria wielosystemowa i rodzaje ekwiwalencji w przekładzie (Nr 29)

21,00 zł
0

Na tę książkę składają się teksty, które w większości prezentowane były na konferencjach poświęconych zagadnieniom przekładu. Część z nich została opublikowana w zbiorach materiałów pokonferencyjnych, jednakże na potrzeby tej książki zostały one zmienione i poszerzone, a niekiedy nawet napisane od nowa.

Od Redakcji

 

Kategoria:

Autor: Wacław M. Osadnik

ISBN   978-83-7164-656-0
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  212
Rok wydania  2010

Wstęp

1 Przekład jako fenomen wielosystemowy

 

2. Ekwiwalencja a wielosystemowe aspekty przekładu: język, literatura, film i sztuki wizualne

2.1. Rosyjskie frazeologiczne połączenia wyrazowe i ich angielskie ekwiwalenty semantyczne w przekładzie

2.2. O tłumaczeniu przysłów i idiomów z punktu widzenia ekwiwalencji przekładowej

2.3. Asymetria językowa w opisie świata kobiet i mężczyzn na podstawie ekwiwalencji przysłów '1

2.4. Przekład jako poszukiwanie ekwiwalencji kulturowej (na przykładzie angielskiego tłumaczenia Wojny polsko-ruskiej pod flagą bia-lo-czenvonq Doroty Masłowskiej i filmowej adaptacji powieści)

2.5. Przeklinanie na ekranie, czyli o tabu językowym i o przekładzie polskich wulgaryzmów na napisy w języku angielskim

2.6. „I”, „you”, „we” — ,Ja”, „ty”, „my”, „wy” — pogubione ekwiwalenty w polskich przekładach utworów Leonarda Cohena

2.7. Odnaleźć ekwiwalenty — analiza i interpretacja tekstu w procesie tłumaczenia '46

2.8. Błąd językowy, błąd kulturowy i nieudolny przekład tekstu — trzy rodzaje grzechów tłumacza

2.9. Modalność w języku a przekład

 

3. Filozoficzne aspekty przekładu w niemieckiej tradycji myślenia o języku

3.1. Friedrich Schleiermacher i Wilhelm von Humboldt: konteksty filozoficzno-lingwistyczne przekładu

3.2. „Język mówi” — w poszukiwaniu odpowiedników myśli i słów: Martin Heidegger