Tłumacz i metoda (Nr 40)

25,00 zł
0

O angielskich i polskich przekładach "Bohatera naszych czasów"

Kategoria:

Autor: Justyna Pisarska (red.), Piotr Fast (red.)

ISBN   978-83-7164-889-2
Wymiary  150x210 mm
Liczba stron  174
Rok wydania  2015

Uwagi wstępne

Stan przekładów powieści Герой нашего времени na język polski i angielski

 

Część I

Przekład strukturalistyczny

 

1. Ekwiwalencja formalna, czyli Герой нашего времени w przekładzie Vladimira Nabokova

Dorobek translatorski Nabokova

Tłumaczenie dosłowne

Cel i odbiorca przekładu

Forma

Twórcza rywalizacja i ćwiczenia z odwracania uwagi

Przypisy tłumacza

Translatorska menippea

Parnasistowski model przekładu literackiego

 

2. Ekwiwalencja dynamiczna (Rogowicz, Schwartz, Aplin, Randal)

Parateksty przekładu literackiego

Naturalność wypowiedzi

Dostosowanie do języka i kultury przekładu jako całości

Dostosowanie do kontekstu komunikatu

 

Część II

Przekład postkolonialny

 

1. Dyskurs postkolonialny i Герой нашего времени

Specyfika rosyjskiego imperializmu

Kaukaz — Orient Rosji

Krytyka postawy kolonialnej

Dyskurs postkolonialny w komentarzach i przypisach do przekładu

 

2. W kręgu neopragmatyzmu… i nie tylko

Dekontekstualizacja

 

Część III

Z dziejów przekładu literatury rosyjskiej w Polsce

 

Przekład literacki w Polsce

Tłumaczenia z języka rosyjskiego

Polska translatologia w latach 1822−1891

Adam Mickiewicz

Francuska dominacja i potrzeba literatury narodowej

Teodor Köen (1848) i Czesław Mąkowski (1890)

Leszek Dunin-Borkowski (1848)

Nierozwikłana zagadka

 

Uwagi końcowe

Summary

Резюме

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk