Twórczość Zygmunta Krzyżanowskiego w kontekście heterografii

36,00 zł
0

Niniejsza rozprawa stanowi jedynie zalążek rozważań nad utworami Zygmunta Krzyżanowskiego. Pomimo wysokiej wartości literackiej i filozoficznej jego twórczość wciąż nie doczekała się szerszego opisu w polskim literaturoznawstwie, nie wszystkie teksty zostały także przełożone na język polski. Nawet w literaturoznawstwie rosyjskim brakuje monografii zawierającej całościową analizę jego twórczości. Moim głównym założeniem jest więc wypełnienie tej luki i popularyzacja twórczości Krzyżanowskiego.

Największym walorem twórczości pisarza jest bez wątpienia jej wewnętrzna spójność, realizowana równolegle w dwóch blokach: w płaszczyźnie tekstu oraz w rozbudowanych rozważaniach filozoficznych. Powiązanie tych dwóch czynników, wskazanie poszczególnych komponentów utworów i rozszerzenie proponowanych kategorii poprzez dekonstrukcję wykorzystującą zróżnicowaną metodologię pozwalają na odsłonięcie przełomowości myśli Krzyżanowskiego.

Pisarz, niczym Franz Kafka i Jorge Borges, w niezwykły sposób antycypuje nadejście nowych prądów. Uniwersalizm jego dzieł wyraża się właśnie w niespotykanej intelektualnej plastyczności – każdą z proponowanych kategorii można poddać rozbudowanej i różnorodnej interpretacji, wyłaniając tym samym nowe sensy. [...]

Poniekąd – co zabrzmi być może pretensjonalnie, ale trudno uciec od banału w kontekście tak tragicznego życiorysu – chciałbym wierzyć, że książka stanie się jednym z przejawów „powrotu Krzyżanowskiego do istnienia” i pozwoli na popularyzację utworów człowieka, który, jak sam pisał, „przez całe swoje trudne życie był literackim niebyciem, uczciwie pracującym na bycie”.

Od Autora

Kategoria:

Autor: Łaniewski Paweł

ISBN   978-83-8183-081-2
Wymiary  150 x 210 mm
Liczba stron 434
Rok wydania 2021

WSTĘP

Krzyżanowski i literatura mniejsza

Bohater mniejszości

Ku językowi mniejszemu

Inna forma

Gesty

Dźwięk

Nomada

Myśl nomady — myśl-nomada

Liczby

Przeciwko Edypowi

Pomiędzy kobietą i właścicielem

Czy Münchhausen jest kobietą?

Właściciel samego siebie

Widmo

Widmo i znak

Zawieszenie logiki

Guliwerowie Krzyżanowskiego

Mitologia nieistnienia

Gra wymiarem

Czas

Nieprawdziwa apokalipsa

Teraźniejszość i prawda

Socius

Segment, seria i linia ujścia

Kapitał i symulakrum

Wojna

Miasto

Mieszkanie

Panoptykon

Przestrzeń Orientu

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia

Indeks nazwisk