Ukąszenie Monomacha Konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą i Moskwą w latach 1648-1667

35,00 zł
0

Studium socjologiczne z pogranicza wojny, literatury i polityki

Ukąszenie Monomacha to studium, którego problematyka sytuuje się na pograniczu socjologii wojny, literatury i polityki. Materiałem badawczym stały się dlań karty polskiej historii, teksty pisarzy i historyków opisujących konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwą. Socjolog odnajduje się w świecie tekstu historycznego w różnorodny sposób. Może go potraktować jako źródło wiedzy historycznej albo jako komunikat literacki. W swoich rozważaniach Autor  odwołuje się do socjologii Raymonda Arona i perspektywy dramaturgicznej Ervinga Goffmana (...), pozwalających na interpretację faktów z przeszłości. Bez tych, tak różnych punktów widzenia, być może umknęłyby naszej uwadze, a przecież pozostają istotne dla współczesnej polityki, kultury czy tożsamości narodowej.

[Fragment]

 

„Socjologia bez historii przypomina dekorację w Hollywood: ogromne sceny, niekiedy świetnie namalowane, za którymi nie ma nikogo i niczego” – pisał Charles Tilly. Marcin Gacek w „Ukąszeniu Monomacha” podjął interesującą próbę wyjścia poza namalowane dekoracje".

Krzysztof Łęcki

Kategoria:

Autor: Marcin Gacek

ISBN   978-83-8183-087-4
Wymiary  160 x 235 mm
Liczba stron  226
Rok wydania  2021

Do czytelnika

Autorskie kalendarium opisywanych zdarzeń w latach 1647–1667

Wstęp. Obłęd 1666. Mątwy

Tyle eksperymentu z zakresu socjologii literatury

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Socjologiczne tropy

1.1. O wojnie. Herodot, Tukidydes, Clausewitz, Aron

1.2. Pomiędzy historią a socjologią. Według Ludwika Kubali Wojna moskiewska 1654–1655. Przyczynek do dyskusji

1.2.1. Konfiskata wojny. Imaginarium – pomiędzy historią a wyobrażeniem społecznym

1.2.2. Wojna (prawie) dwudziestoletnia 1648–1667?

1.2.3. Przysięga w Perejasławiu

 

Rozdział II. Socjolog w świecie tekstu historycznego

2.1. Bezpowrotne straty – kultura kresowa w czasie rzezi

2.2. Historia według Kubali w zwierciadle esejów Stempowskiego

 

Rozdział III. Moskiewski potop – czas próby

3.1. 1648–1654 – Hybrydowa wojna cara

3.2. Prawosławna rekonkwista

3.3. Polsko-litewski hołd Karolowi Gustawowi – mit i rzeczywistość.

3.4. Czy Rosja mogła zająć całą Rzeczpospolitą?

 

Rozdział IV. Utracone zwycięstwa

4.1. Cel wojny – całkowite wyeliminowanie siły zbrojnej przeciwnika

4.2. Zwycięskie kampanie w wojnie z Moskalami na przykładzie kampanii 1661/1662

4.3. Bitwa pod Mątwami – na drodze do upadku Rzeczypospolitej

4.4. Zaprzepaszczone ofiary Ukąszenie Monomacha Konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą i Moskwą w latach 1648–1667

 

Rozdział V. Polityczne konsekwencje po samobójstwie Sarmatów

5.1 Koniec snów o potędze. Pogodzeni z losem

5.2. Prawno-instytucjonalny klincz bezsilności

Zakończenie

Bibliografia