Uroki rosyjskiego (Nr 29)

20,00 zł
0

Szkice o książkach i pisarzach

Książeczka ta zawiera kilkanaście szkiców o pisarzach, do których przez wiele lat wracałem, zastanawiając się nad spe­cyficzną lekcją o człowieku, jakiej udziela dwudziestowieczna literatura rosyjska (a może każda literatura). Szczególnie przywiązany byłem przez lata do paru z nich — Bułhakowa, Brodskiego, bardzo popularnego u nas przez kilka lat Grigorija Kanowicza i niedorozumianego, a przez to niedocenionego, ujmującego i błyskotliwego Jurija Drużnikowa. Zajmowali mnie też twórcy najnowszej literatury. Właściwie od kilkunastu lat czytam i komentuję utwory zupełnie współczesne. Zawsze ceniłem nieodżałowanego Władimira Makanina i nieustan­nie boleję nad tym, że żaden z polskich wydawców, mimo wielokrotnie ponawianych propozycji, nie podjął się edycji polskiego przekładu Udergroundu. Ciekawi mnie nieodmiennie refleksja współczesnych Rosjan nad ich przeszłością i trudną współczesnością.

Zamieszczam tu też komentarze do pojedynczych utworów — czasem niezbyt obszernych wierszy — które zatrzymywały mnie na dłużej. Od kilku spośród nich długo nie umiałem się uwolnić — zagnieździły się w mojej pamięci, każąc mi szukać coraz to innych znaczeń, dostrzegać nowe sensy (należą do nich na przykład Mistrz i Małgorzata Bułhakowa i Watermak Brodskiego).

Trafiły tu też teksty o „odwilży”, epoce heroicznych „szes­tidiesiatników” — ostatniego pokolenia rosyjskich idealistów. (...)

Od Redaktora

Kategoria:

Autor: Piotr Fast

ISBN   978-83-7164-469-6
Wymiary  145x210 mm
Liczba stron  220
Rok wydania  2018

Przedmowa

Dokument, fikcja, mit?

O kontekstach dramatu Batumi Michaiła Bułhakowa

Pół żartem, pół serio — historia miłosna w Mistrzu i Małgorzacie

Aleksander Wat o pisarzach rosyjskich. Boris Pasternak i Ilja Erenburg

Prawdziwe i pozorne zyski „odwilży” (szkic na granicy oczywistości)

Symptomy przemian (na marginesie dwóch powieści Władimira Dudincewa)

Łzy i modlitwy głupców — Grigorija Kanowicza pytanie o wartości

Obłęd w powieściach Grigorija Kanowicza

Pole semantyczne śmierci w opowieści Jurija Drużnikowa o carze Fiodorze

Tekturowy Puszkin, czyli o urzeczowieniu słowa (Jurij Drużnikow Druga żona Puszkina)

O tytule eseju Watermark Josifa Brodskiego

Motyw wody w eseju Josifa Brodskiego Watermark

O prawdzie i podmiocie wiersza Josifa Brodskiego „Я сижу у окна…”

Gry wojenne (uwagi o Asanie Władimira Makanina i Patologiach Zachara Prilepina)

Trauma — ekspiacja — postpamięć

(na marginesie powieści Uniewinnienie Dmitrija Bykowa i Klasztor Zachara Prilepina)

Władza — etyka — egzystencja (uwagi o powieści Piotra Aleszkowskiego Twierdza)

Nota bibliograficzna