Zaranie Śląskie 2 (2/2016)

20,00 zł
0

 Seria druga

Oddawany do rąk Czytelników drugi numer nowej serii „Zarania Śląskiego” zawiera artykuły najwybitniejszych znawców historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku. Zmierzyli się oni z nadal bardzo trudnymi tematami związanymi z działalnością polityczną ks. Prymasa Augusta Hlonda, w tym m.in. z jego wizją Państwa Polskiego i rolą w nim Kościoła katolickiego, oceną pozycji Prymasa w odrodzonej Polsce, stosunku do problemu żydowskiego, zaangażowaniem w starania Polski o ustalenie granicy zachodniej Rzeczypospolitej po II wojnie światowej. Tom zawiera także porównanie w godzinie próby Prymasa Hlonda do innych przywódców Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym numerze kontynuujemy druk wykazu książek z wszystkich dyscyplin naukowych, ale poświęconych wyłącznie Śląskowi. Tym razem bibliografia obejmuje rok 2013.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Jan Malicki (redaktor naukowy tomu)

ISSN  0044-183X
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  136
Rok wydania  2016

Wstęp (Ryszard Kaczmarek, ks. Jerzy Myszor)

 

STUDIA

Andrzej Grajewski

Przywódcy Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej wobec komunizmu i nowego ładu europejskiego w XX wieku

 

Bernard Kołodziej

Myśl pastoralna prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda

 

Jerzy Pietrzak

Kardynał August Hlond a państwo polskie

 

Jerzy Myszor

Problem przywództwa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1939–1948

 

Jan Żaryn

Prymas August Hlond wobec pogromu kieleckiego

 

Ks. Stanisław Wilk

Stolica Apostolska wobec administratorów apostolskich powołanych przez kard. Augusta Hlonda

 

MISCELLANEA

Roman Smolorz

Wizyty chóru kapitulnego z Ratyzbony na niemieckim Górnym Śląsku i w Polsce w 1936 i w 1940 roku Przyczynek do dziejów stosunków katolików polskich i niemieckich w okresie nazistowskim

 

Roman Smolorz

Der Regensburger Domchor im oberschlesischen Grenzgebiet und in Polen 1936 und 1940 Zum deutschen und polnischen Katholizismus in der NS-Zeit

 

RECENZJE

Dariusz Nawrot

Recenzja pracy: Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

 

Agnieszka Magiera

Piśmiennictwo o Śląsku w wyborze (2013)