Zaranie Śląskie 7 (7/2021)

20,00 zł
0

Seria druga

Bohaterem siódmego numeru „Zarania Śląskiego” jest wybitny poeta, pisarz, tłumacz i dziennikarz – Feliks Netz (1939-2015). Na łamach rocznika czytelnik znajdzie zapis dyskusji znawców jego bogatej twórczości.

Ponadto zamieszczone są tu relacje z badań archiwalnych poświęconych biografii socjalisty Zygmunta Glücksmanna, kupca Louisa Taterki, ewakuacji archiwum katowickiego gestapo oraz wspomnienie o Antonim Linercie, nauczycielu i organiście z Komorowic.

 

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Ryszard Kaczmarek (Redaktor Naczelny)

ISSN  044-183X
Wymiary  160 x 240 mm
Liczba stron  110
Rok wydania  2021

WST Ę P

Krystian Węgrzynek

 

STUDIA

Dariusz Zalega

Zygmunt Glücksmann. Działacz żydowskiej lewicy, lider niemieckich socjalistów na polskim Śląsku

 

Tomasz Borówka

Ewakuacja archiwum katowickiego gestapo w świetle relacji Jiřiego Wehlego, więźnia Sonderkommando Kattowitz

 

Beniamin Czapla

Z historii żydowskiego handlu w Bytomiu. Działalność Louisa Taterki (1872-1942) w świetle raportów biura wywiadowczego Wilhelma Schimmelpfenga

 

M I S C E L LANEA

„Świat z Felkiem był lepszy”

Dyskusja o życiu i twórczości Feliksa Netza (1939-2015) z udziałem Beaty Netz,

Grażyny Barbary Szewczyk, Jana Malickiego, Tadeusza Siernego, Macieja Meleckiego,

Artura Madalińskiego, Krzysztofa Karwata

 

Andrzej Linert

Antoni Linert – nauczyciel i organista (14 V 1911-14 I 2002)

 

R E C E N Z J E

Piotr Skowronek

„Myślę o Tobie bezustannie” – korespondencja obozowa Józefa i Zofii Kretów

 

Kamil Kartasiński

Ciemiężyciele polskości czy władcy oświeceni? O elitach urzędniczych na Górnym Śląsku

 

Krystian Węgrzynek

Rewolucyjne śląskie gawędy

 

BI B L IOGRA F IA

 

ST R E S Z C Z E N IA

 

SUMMARIES