Zaranie Śląskie 8/2022

0

Obecnie różne figury upamiętnienia – naukowa rozprawa, tekst kultury, pomnik czy manifestacja – albo znajdują się w stanie konfrontacji, albo okazują się rezultatem wypracowanego kompromisu. Tegoroczny numer „Zarania Śląskiego” jest zaproszeniem do refleksji nad tymi kwestiami: punktem wyjścia jest 280 rocznica wojen śląskich, w wyniku których znaczna część
Śląska została przyłączoną do Prus (studium Arkadiusza Kuzio-Podruckiego), a tematem centralnym – stulecie przyłączenia części górnego Śląska do Polski (teksty Ryszarda Kaczmarka i Mariusa Urbanika). Poświęcamy także uwagę ks. Janowi Masze (tekst Andrzeja Grajewskiego wraz z publikacją materiału źródłowego ukazuje się w 80 rocznicę śmierci kapłana). Te rocznice zainspirowały nas do przygotowania dwóch ankiet. Wybranych naukowców i publicystów zapytaliśmy – w kontekście tegorocznych rocznic – o najważniejsze wydarzenia historyczne
w naszym regionie, a członków grup rekonstrukcji historycznej o związki pomiędzy tymi wydarzeniami a przeprowadzanymi przez nich akcjami.

[Ze Wstępu]

 

Uprzejmie informujmy, iż tegoroczny numer "Zarania Śląskiego" ukaże się w bezpłatnej wersji elektronicznej w czwartek, 22 grudnia br., na stronach internetowych Biblioteki Śląskiej.

Kategoria:

Autor: Redaktor naukowy tomu prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek

ISSN  0044-183X
Wymiary  plik w pdf
Liczba stron 172
Rok wydania  2022

Krystian Węgrzynek Wstęp

STUDIA
Arkadiusz Kuzio-Podrucki Schaffgotschowie między Austrią i Prusami w dobie wojen o Śląsk (1740–1763)
Marius Urbanik „Hetzer Korfanty” oder „Meister der Reklame”?
Wojciech Korfanty als polnischer Abstimmungskommissar und Diktator des Aufstandes in der Berichterstattung der liberalen deutschen Tagespresse
Ryszard Kaczmarek Opis wkroczenia na teren plebiscytowy Wojska Polskiego i Reichswehry w 1922 roku na łamach Der Oberschlesische Wanderer

MISCELLANEA
Andrzej Grajewski Dokument z czasów grozy. Notatki ks. Joachima Beslera
SVD, kapelana katowickiego więzienia z lat 1942–1945
Michał Garbacz Rekonstrukcje historyczne okiem historyka. Ankieta z udziałem: Grupy Rekonstrukcji Historycznej V Batalion Strzelców Olkuskich, Grupy Rekonstrukcji Historycznej K. u. K. Sturmtruppe,
Stowarzyszenia „Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego”
Krystian Węgrzynek (oprac.) Wydarzenia i rocznice historyczne w obecnym województwie śląskim

RECENZJE
Piotr Skowronek Poznawanie Jerzego Adama Brandhubera.
Recenzja książki Andrzeja Linerta Jerzego Adama Brandhubnera obrazy Auschwitz
Grażyna Barbara Szewczyk Oberschlesien-Górny Śląsk.
Historia i współczesność regionu w kilkunastu nowych odsłonach.
Recenzja rocznika Jahrbuch Polen 2021. Band 32/ Oberschlesien

Krystian Węgrzynek Studium osobowości pogranicza. Recenzja książki
Przemysława Chojnowskiego Liminalność i bycie „pomiędzy” w twórczości Petera (Piotra) Lachmanna
Marcin Wieloch Szansa na rozwój czy zagrożenie kolejną wojną? Recenzja publikacji zbiorowej pod redakcją Bernarda Linka
Mniejszość niemiecka w II Rzeczypospolitej

Bibliografia
Anita Tomanek Piśmiennictwo o Śląsku w wyborze

SUPLEMENT
Krystian Węgrzynek (oprac.) Wydarzenia i rocznice historyczne w obecnym województwie śląskim. Pełne wersje skróconych przez redakcję wypowiedzi