Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie (Nr 28)

30,00 zł
0

Wydaje mi się, chociaż może się mylę, że zamiast o błędach lepiej mówić o nieścisłościach w tłumaczeniu. Problem bowiem bardziej dotyczy całości tłumaczonego utworu (aspekt pozytywny) niż błędów w tłumaczeniu wyizolowanych form wyrazowych (aspekt negatywny), mogących rzutować na całość, ale nie określających jakości i wartości tłumaczenia, ponieważ aspekt negatywny nie jest i nie powinien być (a to się dzieje w nauczaniu języków) jedynym kryterium oceny. Innymi słowy, problem dotyczy bardziej adekwatności tłumaczenia do oryginału niż jednego z aspektów negatywnych tej adekwatności, jakim są błędy tłumaczeniowe. Chodzi o adekwatność pod względem leksyki, semantyki, gramatyki, stylu, uzusu, opuszczeń, elementów dodanych przez tłumacza i wszystkich innych niuansów zawartych w oryginale i charakterystycznych dla oryginału. Całościowe spojrzenie na przekład jest bardziej istotne i celowe niż analizowanie szczegółów całości. Tym bardziej, że błąd w tłumaczeniu nie jest zauważany przez czytelnika. Inaczej mówiąc, ważne jest to, komu i czemu służy analiza przekładów pod kątem błędów. [...]

Fragment artykułu Tomasza Wójcika Kilka uwag na marginesie tłumaczenia i błędów w tłumaczeniu

Kategoria:

Autor: Piotr Fast (red.), Alina Świeściak (red.)

ISBN   978-83-7164-655-3
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  314
Rok wydania  2010

TOMASZ WÓJCIK
Kilka uwag na marginesie tłumaczenia i błędów w tłumaczeniu 

TAMARA BRZOSTOWSKA-TERESZKIEW1CZ
Od sjużetu do plotu (i z powrotem). 

PRZEMYSŁAW JANIKOWSKI
Na granicy intencjonalności. Konsekwencje dla przekładu 

KATARZYNA SZYMAŃSKA
O przekładzie trzeciego języka (The Third Language) Alana Duffa 

MARTA KAŹMIERCZAK
Błąd w przekładzie poezji

AGNIESZKA ADAMOWICZ-POŚPIECH
„International language”? O przekładzie błędów językowych bohaterów prozy Josepha Conrada 

EMILIA TRUSKOLASKA-KOPEĆ
Techniki translatorskie w Filidorze dzieckiem podszytym Witolda Gombrowicza. 

ANNA BEDNARCZYK
Mikroodstępstwa i ich konsekwencje: Одесские рассказы Izaaka Babla i Opowiadania odeskie Jerzego Pomianowskiego 

ELONA CURKAN-DRÓŻKA
Błędy w tłumaczeniu wierszy Siergieja Jesienina na język polski. 

JUSTYNA PISARSKA
Redukcja i amplifikacja jako przykład błędu tłumaczeniowego. 

KATARZYNA MAJDZIK
Błąd i jego konsekwencje w przekładzie Sahiba Nadana Velićkovicia 

WACŁAW M. OSADNIK
Błąd językowy, błąd kulturowy i nieudolny przekład tekstu — trzy rodzaje grzechów tłumacza. 

MAGDALENA MACHCIŃSKA-SZCZEPANIAK
Błąd w przekładzie filmowym z wykorzystanie techniki voice over 

ANNA WINOGRODZKA
Błędne decyzje inscenizacyjne a ograniczenia budulca filmowego 

JOANNA KRZEMIŃSKA-KRZYWDA
Rodzaje i konsekwencje błędu w tłumaczeniu nieliterackim (na przykładzie tłumaczenia instrukcji obsługi). 

EWA GUMUL
Błąd w retrospekcji, czyli czego możemy się dowiedzieć z retrospektywnych uwag tłumaczy symultanicznych. 

BEATA BODYŃSKA-KYSIAK
Błędy językowe w tłumaczeniach tekstów prawnych, prawniczych oraz ekonomicznych. O pewnej analizie sytuacji finansowej spółki