Byłem przy tym

30,00 zł
0

Wielu ludzi z mojego pokolenia mówi, że dokonało świadomego wyboru swej drogi życiowej. Chcę udowodnić na kartach tej książki, że dużo było w naszych życiorysach przypadku, a dopiero później przydawano im ideologię.

Zdecydowałem się opublikować wspomnienia, aby dać świadectwo prawdzie, pokazać, jak procesy społeczne i polityczne miały wpływ nie tylko na moje życie, ale także innych. Z wyboru czy też z przypadku znalazłem się w nurcie wydarzeń, które zmieniły oblicze naszego kraju. Byłem w centrum wydarzeń, które od 1980 roku decydowały o losie naszego narodu. Mam tu na myśli: IX Zjazd PZPR, wydarzenia w KWK „Wujek” na początku stanu wojennego, odbudowę branżowego ruchu zawodowego, obrady Okrągłego Stołu, manifestacje i protesty z początkowego okresu transformacji ustrojowej, uczestnictwo w koalicji PiS, Samoobrony i LPR. Brałem udział w tych wszystkich wydarzeniach i byłem nie tylko biernym obserwatorem, ale też aktywnym ich uczestnikiem. Spotkałem wielu ciekawych ludzi, których historia bardzo różnie oceniła lub to jeszcze zrobi. [...]

Rajmund Moric

Kategoria:

Autor: Rajmund Moric

ISBN    978-83-7164-794-9
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  198
Rok wydania  2013

Zamiast wstępu 9

1. Pierwsze strony z życiorysu 11

2. Czas rewolucji 31

3. Stan wojenny 47

4. Krajobraz po bitwie 60

5. Przemiany 112

6. Wracam do pracy na kopalni 147

7. Samoobrona 154

8. Wielcy i mali 178

9. Ciekawostki z podróży 184

Epilog 196