Śląsk w dobie kampanii napoleońskich

28,00 zł
0

Celem studium jest przybliżenie dziejów Śląska w burzliwej epoce kampanii napoleońskich, które odcisnęły swoje piętno także na dziejach tej ziemi. W pierwszym, wprowadzającym artykule przedstawiono wydarzenia wojenne na Śląsku w latach 1806/1807 i w 1813 roku oraz skutki, jakie przyniosły. Rozwinięciem podjętych zagadnień jest omówienie kluczowej roli twierdz pruskich na Śląsku, szczególnie widocznej podczas operacji wojennych w 1806 i 1807 roku. Osobne miejsce w kolej­nych opracowaniach zajmuje kampania 1813 roku. Zaprezentowany został przebieg kampanii wiosennej na Dolnym Śląsku, od chwili wkroczenia wojsk Napoleona po majowych zwycięstwach w Saksonii, do czasu rozejmu zawartego w Pielaszkowicach. Omówiono również na tle początku kampanii jesiennej znaczenie bitwy nad Kaczawą, stoczonej między wojskami napoleońskimi a tzw. armią śląską koalicji antyfrancuskiej. Uzupełnia te opisy krótka refleksja nad obrazem Śląska w polskich wspomnieniach i powieś­ciach dotyczących czasów napoleońskich. Pisząc o Śląsku w epoce napoleońskiej, nie sposób pominąć związanych z nim wielkich postaci kultury europejskiej. Dlatego na tle opisywanych wydarzeń ukazano postać wybitnego śląskiego poety i uczestnika tzw. wojny wyzwoleńczej Josepha von Eichendorffa oraz przybliżono związany z Głogówkiem śląski okres twórczości Ludwiga van Beethovena. Nakreślono również obraz Napoleona, jaki wyłania się z polskiej prasy wydawanej na początku XIX wieku, a w osobnym szkicu zawarto porównanie idei państwa w filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Claude Henri Saint-Simona.

Dariusz Nawrot

Kategoria:

Autor: Dariusz Nawrot (red.)

ISBN   978-83-7164-839-7
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  190
Rok wydania  2014

Dariusz Nawrot:

Zamiast wstępu. Śląsk w dobie kampanii 1806/1807 i 1813 roku

 

Tomasz Przerwa:

Twierdze pruskie na Śląsku w czasie wojen napoleońskich ze szczególnym uwzględnieniem wojny 1806–1807 roku

 

Andrzej Olejniczak:

Kampania wiosenna 1813 roku na Dolnym Śląsku

 

Patrycjusz Malicki:

Bitwa nad Kaczawą i jej znaczenie dla kampanii 1813 roku

 

Ruth Leiserowitz:

Śląsk w polskich wspomnieniach i powieściach o wojnach napoleońskich

 

Grażyna Barbara Szewczyk:

Wojny napoleońskie w poezji Josepha von Eichendorffa i pisarzy niemieckich na Śląsku

 

Jolanta Szulakowska-Kulawik:

Genius loci Śląska iv symfonia jako portret „innego” Beethovena. Napoleon w oczach mistrza

 

Zbigniew Hojka:

Napoleon Bonaparte na łamach prasy polskiej w latach 1796–1815

 

Sławomir Kaczor:

Idea Państwa w filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Claude’a Henri Saint-Simona

 

Piotr Greiner, Sławomira Krupa:

Materiały do dziejów epoki napoleońskiej na Górnym Śląsku w Archiwum Państwowym w Katowicach

 

Jolanta Kowalczyk, Marta Zbierańska:

Napoleoniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej