Era Fryderyka II

35,00 zł
0

Narodziny pruskiej potęgi gospodarczej w XVIII stuleciu

Prezentowana praca stanowi próbę ukazania reform gospodarczych i finansowych Królestwa Prus w drugiej połowie XVIII stulecia do roku 1806. Reform związanych z Fryderykiem II,

zwanym później Wielkim. Fryderyk II w dobie wojen potrafił utrzymać system fiskalny odziedziczony po ojcu Fryderyku Wilhelmie I, a następnie, w czasie niemal pięćdziesięcioletniego panowania, doprowadzić do gruntownych przeobrażeń w Królestwie

Prus. Podstawowym zadaniem pracy jest próba ukazania polityki gospodarczej i finansowej Fryderyka II, która przełożyłasię na sferę gospodarki realnej, na stworzenie przez władcę Prus

protekcjonizmu państwowego, absolutystyczno-biurokratycznego państwa, które w zakresie instrumentów administracyjno-gospodarczych dokonało gruntownych przeobrażeń w gospodarce, przyśpieszyło proces industrializacji. „Widzialna ręka rynku”, czyli stworzony przez Fryderyka II protekcjonizm państwowy, doskonale regulowała obroty i upowszechniła mechanizację produkcji i transportu. Pruski protekcjonizm stworzony przez Fryderyka II był alternatywną polityką gospodarczą i stał się podstawą budowy potęgi Prus, a następnie Niemiec, wobec brytyjskiej liberalnej „niewidzialnej ręki rynku”.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Rafał Wiktor Kowalczyk

ISBN   978-83-7164-984-4
Wymiary  145x205
Liczba stron  298
Rok wydania  2018

Wstęp

I

Trudne początki pruskiej potęgi. Rządy poprzedników

Fryderyka II

 

II

Podstawa potęgi pruskiej – Śląsk

 

III

Reformy gospodarcze i finansowe Prus Fryderyka II

 

IV

Konfrontacja

 

V

Ziemie polskie – gospodarczy sukces Prus

 

VI

Epilog – Koniec rządów Fryderyka II. Lata 1786–1806 – czasy

Fryderyka Wilhelma II i Fryderyka Wilhelma III

 

Zakończenie

 

Streszczenia

 

Fotografie

 

Bibliografia

 

Indeks osób