Światy poetyckie Bolesława Lubosza

25,00 zł
0

Tom VIII

Książka ta ma rocznicowy i zarazem nieokolicznościowy charakter. 11 stycznia 2018 roku Bolesław Lubosz obchodziłby dziewięćdziesięciolecie swoich urodzin. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, wydawca – a tych ról pisarskich pewnie należałoby wymienić więcej – zaczynał od poezji i poezja była mu najbliższa. W tym rodzaju twórczości słownej odnalazł swój temat. Przedstawiał w nim – jak sam wspominał – „skomplikowaną naturę człowieka tej ziemi”. W wierszach nie zacierał śląskich śladów. Przeciwnie: prawie zawsze przywoływał w nich pejzaż małej ojczyzny, oddawał krajobrazy swojego regionu.

Opracowane do druku szkice śląskich badaczy zostały dopełnione głosami innych krytyków. Przypominają one, że obok poezji Bolesława Lubosza, w chwili jej powstawania, nie przechodziło się obojętnie. Większość z tych przemyśleń, utrwalonych tylko w dawniej wydawanych czasopismach, została już dzisiaj zapomniana. Przywołujemy je we fragmentach, licząc, że staną się inspiracją dla przyszłych interpretatorów nie tylko poezji, ale całej twórczości autora Milczenia węgla.

 

Marian Kisiel

Katarzyna Niesporek

 

Kategoria:

Autor: Marian Kisiel (red.), Katarzyna Niesporek (red.)

ISBN   978-83-7164-458-0
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  184
Rok wydania  2018

Od Redaktorów

 

Krystian Krzemiński

Bolesław Lubosz – przypisy do biografii

 

Ryszard Bednarczyk

„Dziobanie w węglu” i w słowie

 

Katarzyna Niesporek

Hałdy w tle

O wyobraźni poetyckiej Bolesława Lubosza

 

Jerzy Paszek

„Węzeł trudny” Lubosza

 

Ewa Bartos

„Alchemia ziemi”

O poetyckiej wyobraźni Bolesława Lubosza

 

Marek Piechota

Zmierzanie do lirycznej pieśni

Jeszcze o Późnym horyzoncie Bolesława Lubosza

Gawęda filologiczna

 

Piotr Zaczkowski

Nie ma nikogo. Kilka wierszy o lęku

 

Krytycy o Bolesławie Luboszu

 

Paweł Majerski

Bibliografia poetycka Bolesława Lubosza (wybór)

 

Indeks osób