Eucken i milczenie czasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty (oprawa twarda)

40,00 zł
0

Monografia dotyczy obszaru w naszej literaturze filozoficznej dotąd pomijanego i słabo zaprezentowanego. A szkoda! W ogromie bowiem dotykającej nas pustki intelektualnej, narzucanych analitycznych procedur pozbawionych gruntownej znajomości historii filozofii dzieło to wyróżnia się nie tylko przejrzystością języka, lecz przede wszystkim jasnością i wyraźnością wykładu filozoficznego. Nie znajdziemy w nim zbędnych analiz, przydługiego wstępu, naciąganych dygresji i innych tego typu współcześnie obecnych w literaturze filozoficznej wynaturzeń

[...]

Prof. dr hab. Radosław Kuliniak, Uniwersytet Wrocławski

Fragment recenzji

Kategoria:

Autor: Czesław Głombik

ISBN   978-83-7164-891-5
Wymiary  165x240
Liczba stron  296
Rok wydania  2015

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Rudolf Eucken i pytanie o „wielkich filozofów”

1. Niespełnione nadzieje Nietzschego

2. Oddziaływania Burckhardta

 

Rozdział II. Polskie spotkania z noblowskim dziełem Euckena

1. Eucken prawie milczący

2. Inicjatywa translatorska Zieleńczyka

3. Wielcy myśliciele w opiniach polskich recenzentów

 

Rozdział III. Wątki problemowe polskich nawiązań do Euckena

1. Korespondencyjny kontakt Twardowskiego

2. Lekturowe wskazania Struvego – z nawiązaniami do Fregego,

Łukasiewicza i Tönniesa

3. Widoki z Berna – Żuławski wobec Struvego i Euckena

 

Rozdział IV. Związki wczesne i długoletnie – z doświadczeń

filozoficznych Zdziechowskiego i Lutosławskiego

1. Zdziechowski a problem modernizmu katolickiego

2. Bliskość kontaktów osobistych Lutosławskiego i ich ograniczenia

 

Rozdział V. Polscy kapłani katoliccy a Eucken. Zbliżenia i bariery

1. Klimke – przemyślenia neoscholastyka

2. Sawicki. Od filozofii życia do filozofii osobowości

A. Od wczesnych więzi myślowych do trwałych inspiracji

filozoficzno-teologicznych

B. Myślenie filozoficzne i metoda badań – z Braigiem w tle

C. Od Braiga do Euckena

D. Słowackie odgłosy

E. Nawroty do Euckena

 

Rozdział VI. Dopowiedzenie. „Jegomość Kominek – Jegomość

zaopiekuje się Euckenem”

 

Wykaz skrótów

 

Indeks nazwisk

 

Zusammenfassung