Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477-1653), (oprawa twarda)

40,00 zł
0
Kategoria:

Autor: Wacław Gojniczek

ISBN   978-83-7164-814-4
Wymiary  170x240 mm
Liczba stron  392
Rok wydania  2014 

Wykaz skrótów

 

Wstęp

Konstrukcja pracy

Stan badań

Podstawa źródłowa

 

Piastowie cieszyńscy i ich księstwo w latach 1477-1653

Pozycja prawno-polityczna książąt cieszyńskich w latach 1477-1653

Terytorialny zasięg władztwa Piastów cieszyńskich w latach 1477-1653

Społeczeństwo

Sytuacja religijna

 

Dwór książęcy

Organizacja dworu książąt cieszyńskich

Fraucymer

Rada książęca

 

Kancelaria książęca i archiwum

Personel

System kancelaryjny i formy kancelaryjne

Język kancelaryjny

Archiwum książęce

 

Kamera książęca

Organizacja domeny

Klucz cieszyński

Klucz frysztacki

Klucz frydecko-mistecki

Klucz bielski

Klucz skoczowsko-strumieński

Klucz pszczyński

Górny Ustroń

Personel kamery

Kancelaria kamery

System kancelaryjny i formy kancelaryjne

Książęce regalia

 

Sądownictwo książęce

Źródła prawa

Sądownictwo w księstwie cieszyńskim w XIV i XV wieku

Sąd zamkowy

 

Zgromadzenia i urzędy ziemskie

Stan szlachecki

Sejmik ziemski

Sąd ziemski

Urzędnicy ziemscy

Kancelaria i archiwum ziemskie

 

Królewscy urzędnicy skarbowi w księstwie cieszyńskim

Poborca podatkowy

Królewski poborca piwa i cła

Płatnik wojskowy

 

Zakończenie

 

Aneks – spisy urzędników

Urzędnicy dworscy i rady książęcej

Urzędnicy kancelarii książęcej

Urzędnicy kamery książęcej

Urzędnicy ziemscy

Urzędnicy skarbowi

 

Wykaz źródeł i literatura

Źródła rękopiśmienne

Źródła drukowane

Stare druki

Literatura

Strony internetowe

 

Indeksy osobowy

Indeks geograficzny

Indeks rzeczowy

 

Zusammenfassung

 

Spis ilustracji