Humanistyczne, techniczne i społeczne aspekty ochrony środowicka

28,00 zł
0

Współczesny świat nadal zmaga się z problemami degradacji środowiska naturalnego, chociaż ludzkość podejmuje różnorodne działania służące jego ochronie. Przekonanie Johna Passmore’a, australijskiego filozofa, historyka idei i przedstawiciela antropocentrycznej etyki środowiskowej, że postęp naukowo-techniczny rozwiąże wszystkie pojawiające się problemy środowiskowe, nie znajduje uzasadnienia. Wciąż obserwujemy postępującą degradację środowiska naturalnego.

dr hab. Aleksandra Kuzior

 

Monografia traktuje o aktualnej i ważnej problematyce ochrony środowiska, przedstawiając ją z różnych punktów widzenia. Monografia powinna spotkać się z zainteresowaniem osób pracujących w instytucjach naukowo-badawczych oraz decydentów sektora publicznego. Powinna także znaleźć zainteresowanie wśród nauczycieli akademickich i studentów zarówno kierunków technicznych, jak i humanistycznych.

dr hab. Mariusz Zieliński

Kategoria:

Autor: Aleksandra Kuzior (redakcja naukowa)

ISBN   978-83-8183-086-7
Wymiary  160 x 235 mm
Liczba stron 126
Rok wydania 2021

Wstęp (Aleksandra Kuzior)

1. Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Aleksandra Walewska Kamila Szykowska

Produkcja paliw ciekłych i gazowych na bazie zielonego wodoru i CO2

2. Zygmunt Łukaszczyk, Henryk Badura

Wykorzystanie metod autoregresyjnej i przyczynowo-skutkowej do prognoz stężenia metanu

3. Aleksandra Kuzior, Wiesław Grebski

Kierunki implementacji założeń idei zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i amerykańskie

4. Alla Lobanova

Tworzenie nowych paradygmatów myślenia ekologicznego przedsiębiorców w warunkach zrównoważonego rozwoju: stan, problemy i perspektywy

5. Izabela Marszałek-Kotzur

„Bierny widz” w „społeczeństwie ryzyka”. Zygmunta Baumana rozważania o etyce ponowoczesnej

6. Anna Kochmańska

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jednym z kluczowych postulatów organizacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego

7. Alina Rydzewska

Działania przedsiębiorstw związane z ochroną środowiska i ich implikacje finansowe

8. Dariusz Krawczyk

Zarządzenie komunikowaniem działań z zakresu ochrony środowiska przez jednostkę samorządu terytorialnego

9. Barbara Rożałowska

Wpływ miejskiej wyspy ciepła na jakość życia w dużych osiedlach mieszkaniowych górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii