Zakochany Pitagoras/Pythagoras in Love

25,00 zł
0

Wydanie dwujęzyczne polsko-angielskie, z języka angielskiego przełożył Henryk Cierniak

Lee Slonimsky - amerykański poeta, spokrewniony z polskim poetą Antonim Słonimskim, opublikował w Stanach Zjednoczonych dziewięć zbiorów poezji. Chronologicznie trzeci z nich, ujęty w formę niekonwencjonalnych sonetów, cykl zatytułowany "Pythagoras in Love" z satysfakcją oddajemy teraz w ręce naszych Czytelników, w wersji dwujęzycznej, polskiej i angielskiej, po wcześniejszych publikcjach zbioru we Francji i w Grecji. Jak sam o sobie pisze autor, z historyczną postacią Pitagorasa, którego czyni bohaterem tego tomiku, łączy go głęboka miłość i szacunek do natury, w szczególności do zwierząt.

[Od Redakcji]

Pomysł napisania wierszy, w których punktem odniesienia stałaby się postać Pitagorasa, narodził się we mnie wraz z – obciążonym pewną nieścisłością – wspomnieniem. Otóż wiosną 2002 roku eksperymentowałem z formą sonetu, z którą zapoznałem się dekadę wcześniej, podczas warsztatów literackich prowadzonych przez Daniela Hoffmana, niegdysiejszego Poetę – Laureata Stanów Zjednoczonych. Sonet, nad którym zacząłem pracować, nie miał jednorodnej formy, jak miało to miejsce w tradycji renesansowej, opierającej się na sztywnych regułach sonetów Petrarki i poetów włoskich, zbudowanych na zasadzie 14 wersów (...). Utwory poetyckie w zbiorze Pitagoras zakochany korzystają ze wspomnianych wyżej tradycyjnych form sonetu, lecz prócz tego są tam też oparte na nich modyfikacje gatunku, łącznie z przełamywaniem wersu, w taki sposób, że jego zakończenie znajduje się w kolejnej linijce wiersza.

[Klika słów od autora, fragment]

 

Kategoria:

Autor: Lee Slonimsky

ISBN   978-83-8183-089-8
Wymiary  125 x 205 mm
Liczba stron  114
Rok wydania  2021

Kilka słów od Autora

I. OSTATNIA CYFRA „PI”

THE LAST DIGIT OF PI

Ostatnia cyfra „pi”

The Last Digit of Pi

Obserwując, dzień i noc

Watching, Day and Night

Ptasie słowa

The Words of Birds

Trzy-cztery-pięć

Three-Four-Five

Łabędź

The Swan

Oczekując swojego guwernera

Awaiting His Tutor

Nauczyciel

Teacher

Nad stawem

At the Pond

Z punktu widzenia wrony

A Crow’s Point of View

Inne, cudze oczy

Another’s Eyes

 

II. MIESIĄCE, KTÓRE OBIECUJĄ LATA

MONTHS THAT PROMISE YEARS

Miesiące, które obiecują lata

Months that Promise Years

Zakochany filozof

Philosopher in Love

Pożegnanie

Farewell

Powrót na wał nadbrzeżny

Return to the Seawall

Wizyta w nadmorskiej świątyni

Visit to a Seaside Temple

Kwiaty

Flowers

 

III. NAUCZYCIEL W LESIE

TEACHER IN THE WOODS

Nauczyciel w lesie

Teacher in the Woods

Objawienie

Revelation

Spuścizna Orfeusza

The Legacy of Orpheus

Koncert

The Concert

Autor

Author

Tekst

Text

Chwila zwątpienia

Moment of Doubt

W lustrze wykładowca

Lecturer in the Mirror

Na wykładzie

Attending a Lecture

Studium lotu

The Study of Flight

Pokora

Humility

Tajemnica

Mystery

Wątpliwa teoria rozpowszechniana na Akademii

A Rumor at the Academy

 

IV. SAMOTNOŚĆ WYGNANIA

THE LONELINESS OF EXILE

Władza rzeczywista

Power Behind the Throne

Ostrzeżenie

Warning

Uratowany przez jastrzębia

Saved by a Hawk

Godzina wygnania

The Hour of Exile

Uspokojony przez jastrzębia

Reassured by a Hawk

Samotność wygnania

The Loneliness of Exile

Idąc do pracy

Going to Work

Ten drugi

The Other

Licząc, ile pozostało do końca

Counting Toward the End

Szata

The Cloak

Za miastem

Beyond the City

Pochówek słońca

Burial of the Sun

Rzeka

The River

 

V. ŚLUBY MAŁŻEŃSKIE

MARRIAGE VOWS

Śluby małżeńskie

Marriage Vows

List

A Letter

Powrót

Return

Epilog. Pacyfista

Epilogue: Pacifist