Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów

35,00 zł
0

Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu

W książce przedstawiono analizę dziesięciu teorii średniego zasięgu funkcjonujących w teorii komunikowania masowego. Są to teorie ograniczone obszarowo i znaczeniowo oraz jednocześnie weryfikowalne empirycznie. Głównym twórcą paradygmatu był Robert K. Merton, który doprowadził do zmniejszenia przepaści między światem wielkich teorii społecznych a światem mikroskopowej obserwacji zjawisk komunikacyjnych uprawianej przez Paula F. Lazarsfelda czy Carla I. Hovlanda. Głównym celem Autora jest syntetyczne przedstawienie wiedzy w tym obszarze. Każdą z teorii omówiono w pewnym porządku logicznym, wskazuje się na jej rozwój historyczny, założenia teoretyczne, metody badawcze, najważniejsze rezultaty empiryczne oraz związki z innymi koncepcjami pokrewnymi. Wspólną ich cechą jest to, że dotyczą funkcjonowania jednostki i społeczeństwa w świecie coraz bardziej inwazyjnych mediów masowych. Praca ma charakter, oprócz naukowego, akademicko-dydaktyczny.

Ze Wstępu

 

Kategoria:

Autor: Stanisław Michalczyk

ISBN   978-83-6078-174-6
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  304
Rok wydania  2015

Wprowadzenie

Teorie w naukach o mediach i komunikowaniu

Typologia teorii

Teorie średniego zasięgu

 

Rozdział I

Gatekeeping

Historia teorii

Redakcja jako system

Pameli Shoemaker analiza gatekeepingu

 

Rozdział II

Wartość informacji

Główne pojęcia i twierdzenia teorii

Historyczny rozwój teorii

Czynniki informacji a recepcja treści

Teoria wartości informacji a teorie pokrewne

 

Rozdział III

Framing

Naukowe korzenie teorii

Pojmowanie framingu w nauce o komunikowaniu

Framing dziennikarski

Framing medialny (treściowy)

Framing odbiorczy: framing effect

 

Rozdział IV

Agenda-setting

Podstawowe tezy teorii

Pola i logika badawcze

Infotainment a agenda-setting

 

Rozdział V

Elaboration Likelihood Model

Podstawy modelu

Podstawa i perswazja w logice ELM

Odniesienie ELM do komunikowania masowego

ELM a modele pokrewne

 

Rozdział VI

Uses and Gratifications

Podstawowe tezy teorii

Potrzeby i motywy jako podstawowe kategorie U&G

Modele procesowe

U&G a aktywny odbiorca

Klasyfikacja motywów odbiorczych – podsumowanie

 

Rozdział VII

Interakcja paraspołeczna

Rozwój koncepcji

Metodologia i logika badawcza

Ocena i znaczenie teorii

 

Rozdział VIII

Dyfuzja innowacji

Podstawowe elementy i twierdzenie teorii

Historia idei i badań

Dyfuzja innowacji medialnych

Teoria dyfuzji a teorie pokrewne

 

Rozdział IX

Efekt osoby trzeciej

Podstawowe tezy koncepcji

Logika badawcza

Aspekty krytyki i rozwoju teorii

 

Rozdział X

Spirala milczenia

Główne tezy teorii

Logika teoretyczno-badawcza w spirali milczenia

Koncepcje pokrewne

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i schematów

Summary

Indeks nazwisk