Polski mniej obcy

117,00 zł
0

Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych

część 1. Podręcznik do nauki języka polskiego 30 bogato ilustrowanych lekcji, różnorodna tematyka, teksty z życia codziennego (piosenki, artykuły, pisma urzędowe) zasady gramatyki ilustrowane przykładami, ćwiczenia doskonalące umiejętności słuchania, mówienia, pisania i czytania, kompozycja otwarta – możliwość wykorzystywania lekcji w dowolnej kolejności.

część 2. Klucz do ćwiczeń, transkrypty, tekst certyfikatowy dodatkowy materiał przygotowujący i sprawdzający, przykładowy test certyfikatowy. Zakres tematyczny i gramatyczny podręcznika został dostosowany do wymagań systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego na poziomie B2, a zmieszczone typy zadań są zgodne z wymaganiami certyfikacji i pomagają w przygotowaniu do egzaminu na poziom B2.

[Od Redakcji]

Kategoria:

Autor: Agnieszka Madeja, Barbara Morcinek

ISBN   978-83-7164-517-4
Wymiary  210x295 mm
Liczba stron  296
Rok wydania  2007

Podręcznik Polski mniej obcy wpisuje się w zestaw pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla cudzoziemców jako materiał wyjątkowo rzetelnie przygotowany.

Jego zalety podstawowe, to (1) fakt, że wyrasta wprost z doświadczeń Autorek nabytych podczas pracy z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego ( i w tym sensie jest sprawdzony jako skuteczne narzędzie edukacyjne), a także (2) to, że jest on precyzyjnie dostosowany do wymogów stawianych osobom, które pragną uzyskać certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego (zwłaszcza na poziomie B2).

prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka

(przykładowe rozdziały)

1. Poznajemy się

mówienie – prezentacja osób; pisanie – niestereotypowa ankieta; frazeologia – elementy charakterystyki

2. Cieszmy się Cieszynem

mówienie – polskie miasta, zabytki, zwiedzanie sławnych miast; czytanie – historia Cieszyna;

słuchanie – legenda o powstaniu Cieszyna; pisanie – legenda, opis; gramatyka – imiesłów

przymiotnikowy bierny, strona bierna

3. Dokąd oczy poniosą

mówienie – środki transportu, poruszanie się po mieście; czytanie – pytanie o drogę; słuchanie –

historia odkryć geograficznych; pisanie – relacja z podróży; gramatyka – czasowniki ruchu;

frazeologia – związki frazeologiczne z czasownikami ruchu; Remedium – Maryla Rodowicz

7. I ty możesz zostać dziennikarzem

mówienie – kultura przeprowadzania wywiadu, typy wywiadów; czytanie – wywiad z reżyserem

Andrzejem Wajdą, wywiad z profesorem Tokimasem Sekiguchim; słuchanie – wywiad

z obcokrajowcami; pisanie – wywiad; gramatyka – czasowniki prefiksalne

8. Andrzejkowy wieczór

mówienie – wróżby i wróżenie, przepowiadanie przyszłości; czytanie – wróżby andrzejkowe;

słuchanie – historia andrzejek; pisanie – artykuł prasowy; gramatyka – osobliwości w odmianie

rzeczowników część I, odmiana imion i nazwisk; frazeologia – nazywanie czynności łatwych

i trudnych; Kraków, Piwna 7 – Pod Budą

9. Poloneza czas zacząć

mówienie – tradycyjne polskie tańce i ich opisy, porównywanie dzieła literackiego i filmowego;

czytanie – fragment Pana Tadeusza

Adama Mickiewicza; pisanie – scenariusz sceny filmowej,

opis; Polonez z „Pana Tadeusza” Wojciecha Kilara

13. Szukam pracy

mówienie – poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna; czytanie – ogłoszenia, w pogoni za

pracą; pisanie – list motywacyjny, CV; gramatyka – zdania złożone z że, żeby; Kto się ceni

Golec uOrkiestra

14. Świat wokół nas

mówienie – ochrona środowiska, dyskusja, gromadzenie argumentów; czytanie – zagrożenia

ekologiczne; słuchanie – kataklizmy; pisanie – tekst argumentacyjny; gramatyka – imiesłowy

przysłówkowe

15. Mieszkanie marzeń

mówienie – mieszkania i wnętrza; czytanie – psychotest „Wymarzone mieszkanie”; słuchanie –

urządzanie mieszkania; pisanie – ogłoszenie, opis; gramatyka – wyrażenia przyimkowe, rekcja

przyimków

19. O czym mówią gwiazdy?

mówienie – przepowiednie astrologiczne; czytanie – typy horoskopów; słuchanie – charakterystyka

znaków zodiaku; pisanie – horoskop; gramatyka – nazwy cech abstrakcyjnych

20. Szlachetne zdrowie

mówienie – opis człowieka, wizyta u lekarza, medycyna niekonwencjonalna; czytanie – części

ciała, objawy chorób i schorzeń, nazwy lekarzy specjalistów; słuchanie – wizyta w przychodni

i w ambulatorium; pisanie – przekształcenie utworu poetyckiego w rozmowę; gramatyka –

przymiotniki od wyrażeń przyimkowych

21. Książka skarg i zażaleń

mówienie – wyrażanie niezadowolenia; czytanie – składanie reklamacji; słuchanie – Rzecznik

Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Konsumentów; pisanie – skarga, reklamacja; gramatyka –

formy bezosobowe czasowników

25. W świecie bajek

mówienie – bajki z całego świata, opowiadanie bajek; czytanie – postaci z bajek, Bajka

o Czerwonym Kapturku pod tytułem „Szkoda babci” – Kabaret „Potem”; pisanie – scenariusz

bajki, własna bajka; gramatyka – odmiana rzeczowników nieregularnych

26. Smacznego jajka

mówienie i czytanie – zwyczaje i tradycje wielkanocne; słuchanie – przesądy związane z jajkiem;

gramatyka – imiesłów przymiotnikowy czynny; frazeologia – związki frazeologiczne ze

słowami jajko i woda

27. Obroty słów

mówienie – znaczenie wypowiadanych słów, plotkowanie; czytanie – jak powstaje plotka,

plotka a anegdota; pisanie – plotka; gramatyka – mowa niezależna i zależna; Na językach

Kayah

30. Wiele hałasu o śliwkę

czytanie i pisanie – przykazania dobrej Śliwki; frazeologia – transformacje związków frazeologicznych

i przysłów; Koniec – Elektryczne Gitary