Katowice-Stalinogród-Katowice

45,00 zł
0

Z dziejów miasta 1948-1956

(Wydanie drugie poszerzone i uzupełnione)

Katowice są stosunkowo młodym miastem, niemniej jednak ich historia jest burzliwa i skomplikowana, ale zarazem ciekawa tak jak dzieje Górnego Śląska w minionym wieku.

Od początków XIX wieku, w oparciu o miejscowe zasoby węgla kamiennego i galmanu, na terenie Katowic zaczął rozwijać się przemysł, czemu towarzyszyła rozbudowa linii kolejowych. Spowodowało to, że osada stała się ważnym nadgranicznym węzłem komunikacji kolejowej i drogowej, a następnie ośrodkiem handlu między Niemcami, Rosją i Austro-Węgrami. Już od lat pięćdziesiątych trwały starania Wilhelma Grundmanna, a także jego zięcia – Richarda Holtze, o nadanie Katowicom praw miejskich, co ostatecznie nastąpiło 11 września 1865 roku, a 28 grudnia następnego roku wprowadzono zarząd miejski. W 1866 roku nowe miasto liczyło 4815 mieszkańców (w tym 3354 katolików, 888 ewangelików i 573 Żydów) i zajmowało powierzchnię 465 hektarów. Z głębi Niemiec przybywały masy osadników, miasto rozrastało się tak szybko, że uznano je za „junge deutsche Schopfung” – najnowszy cud we wschodniej części Niemiec.

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Zygmunt Woźniczka

ISBN   978-83-7164-598-3
Wymiary 155X230 mm
Liczba stron  660
Rok wydania 2009

WSTĘP

MIASTO

ZMIANA NAZWY

WSZECHWŁADZA PZPR

Budowanie hegemonii

Funkcjonowanie partii i jej polityka kadrowa

Struktury i ruchy kadrowe w partii

Organizacje młodzieżowe

Harcerstwo

Związek Młodzieży Polskiej

Powszechna Organizacja „Służba Polsce"

Stronnictwo Demokratyczne

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

Administracja

Front Narodowy

Wojewódzki Zespół Poselski

Związki Zawodowe

Wybrane organizacje społeczne

Ruch Obrońców Pokoju

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

Liga Kobiet

Liga Przyjaciół Żołnierza

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów

OPOR I APARAT REPRESJI

Opór społeczny i organizacje podziemne

Śmierć Stalina i powstania w Niemczech Wschodnich w 1953

Organizacje podziemne

Rewizjoniści i „szpiedzy"

Geneza i struktura aparatu represji

Sądy

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami

i Szkodnictwem Gospodarczym

Prokuratura

Adwokatura

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

MO i ORMO

Działalność i funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa

Rozpracowanie środowisk politycznych

Akcja Kraj

Referaty Ochrony

Więzienia i obozy

Osłabienie terroru; reorganizacja aparatu bezpieczeństwa

KOŚCIOŁY – MIĘDZY PRESJĄ A NORMALNOŚCIĄ

Kościół rzymskokatolicki

O wpływy wśród młodzieży

i swobodę wykonywania praktyk religijnych

Uczęszczanie do kościoła i święta religijne

Drobne utrudnienia ze strony władz

Życie parafii w warunkach szykan

Kościół ewangelicko-augsburski

KULTURA, OŚWIATA I SPORT

(...)