Zaranie Śląskie 4 (4/2018)

20,00 zł
0

Seria druga

Czwarty numer „Zarania Śląskiego. Serii drugiej” wydany jest w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego znajdziemy w nim teksty historyków, którzy zostali zapytani o przebieg i konsekwencje wydarzeń z jesieni 1918 roku, nie tylko na terenie Górnego Śląska, ale także na ziemiach z nim graniczących. Autorzy mieli porównać: źródła kształtowania się polskiego patriotyzmu na przełomie XIX/XX, zakres poparcia społecznego dla idei niepodległościowej, biografie bohaterów wydarzeń związanych z odrodzeniem Rzeczypospolitej. Porównanie poszerzone zostało o spojrzenie czeskich historyków na kształtowania się relacji polsko-czeskich jesienią 1918 roku. W numerze znajdują się również artykuły poświęcone: Wojciechowi Korfantemu, Gustawowi Morcinkowi, historii szkoły w Chałupkach, materiały źródłowe dotyczące pobytu wojsk niemieckich na Górnym Śląsku po I wojnie światowej oraz kolejny wykaz książek poświęconych Śląskowi, tym razem z lat 2016-2017. Czwarty numer „Zarania Śląskiego. Serii drugiej” wydany jest w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego znajdziemy w nim teksty historyków, którzy zostali zapytani o przebieg i konsekwencje wydarzeń z jesieni 1918 roku, nie tylko na terenie Górnego Śląska, ale także na ziemiach z nim graniczących. Autorzy mieli porównać: źródła kształtowania się polskiego patriotyzmu na przełomie XIX/XX, zakres poparcia społecznego dla idei niepodległościowej, biografie bohaterów wydarzeń związanych z odrodzeniem Rzeczypospolitej. Porównanie poszerzone zostało o spojrzenie czeskich historyków na kształtowania się relacji polsko-czeskich jesienią 1918 roku. W numerze znajdują się również artykuły poświęcone: Wojciechowi Korfantemu, Gustawowi Morcinkowi, historii szkoły w Chałupkach, materiały źródłowe dotyczące pobytu wojsk niemieckich na Górnym Śląsku po I wojnie światowej oraz kolejny wykaz książek poświęconych Śląskowi, tym razem z lat 2016-2017.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Ryszard Kaczmarek (Redaktor Naczelny)

ISSN  0044-183X
Wymiary 160x24 mm
Liczba stron  132
Rok wydania  2019

S T U D I A

Krzysztof Nowak

Śląsk Cieszyński w 1918 roku

 

Dariusz Nawrot

Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim

 

Dariusz Złotkowski

Rok 1918 na ziemi częstochowskiej

 

Adrian Rams

Ziemia jaworznicko-chrzanowska w 1918 roku

 

Bernard Linek

Jesień 1918 roku na Górnym Śląsku

 

Lubomír Hlavienka – Dušan Janák

Powstanie Rzeczpospolitej Polskiej a stosunki czechosłowacko–polskie w latach

1918–1920 w czeskiej historiografii (po 1989 roku)

 

M I S C E L L A N E A

Przemysław Jagieła

Podróż Wojciecha Korfantego do Czechosłowacji w 1934 roku w raportach Śląskiego

Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w Katowicach

 

Katarzyna Kuroczka

O nieznanej prywatnej korespondencji Gustawa Morcinka z mieszkankami

Królewskiej Huty w latach 1931–1932

 

Janusz Mokrosz

Historia szkoły w Chałupkach od końca XIX wieku

 

M A T E R I A Ł Y

Michał Garbacz, Ryszard Kaczmarek

Epilog pobytu wojsk niemieckich na Górnym Śląsku po I wojnie światowej we

wspomnieniach żołnierzy

 

Agnieszka Magiera, Anita Tomanek

Piśmiennictwo na Śląsku 2016–2017