Księstwo Siewierskie

25,00 zł
0

Prawo i ustrój a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego

Miasto Siewierz może poszczycić się ponad 900-letnią historią. Świadectwem wielowiekowych dziejów ziemi siewierskiej jest bogactwo kulturowe, mocno akcentowana tożsamość regionalna, a także zabytki, które zachowały się w naszym mieście. Siewierz na przestrzeni dziejów był miejscem wielu istotnych wydarzeń związanych z historią Polski. Niegdyś był stolicą Księstwa Siewierskiego, którego początki datuje się na 1312 rok, a które to w 1443 roku zostało zakupione przez biskupów krakowskich. Ziemie Księstwa były suwerenne terytorialnie i jurysdykcyjnie wobec Rzeczypospolitej, a do cech wyróżniających jego ustrój należało między innymi rygorystyczne prawo. [...] Wyjątkową spuściznę ziemi siewierskiej stanowi historia oraz ustrój, jaki w czasach niepodległości Księstwa tutaj funkcjonował. Właśnie te zagadnienia stały się przedmiotem badań naukowych Krystiana Żelaznego, przypominającego tym samym czasy świetności siewierskiej warowni.

Z przedmowy Zdzisława Banasia
Burmistrza Miasta i Gminy Siewier

Kategoria:

Autor: Krystian Zbigniew Żelazny

ISBN   978-83-7164-886-1
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  180
Rok wydania  2016

Słowo wstępne (Zdzisław Banaś)

Od Autora

Wprowadzenie

I. Terra Sevior. Dzieje do 1443 roku

II. Sprzedaż Księstwa Siewierskiego w 1443 roku oraz późniejsze zrzeczenie się praw do niego przez władcę Królestwa Czeskiego

III. Ustrój społeczny Księstwa Siewierskiego

1. Książę

2. Stan duchowny

3. Stan szlachecki

4. Stan mieszczański

5. Stan chłopski

6. Zawody społecznie uprzywilejowane

        Gwarkowie

        Kuźnicy

        Młynarze

        Piwowarzy

7. Żydzi

IV. Sądownictwo Księstwa Siewierskiego

1. Sąd ziemski siewierski

2. Starosta i sąd grodzki siewierski

3. Sądy miejskie Księstwa Siewierskiego

4. „Modus procedendi” w sądach Księstwa Siewierskiego

        Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

        Postępowanie apelacyjne

        Trybunał Siewierski

V. Księstwo Siewierskie jako podmiot prawa międzynarodowego oraz jego powiązania z Koroną Królestwa Polskiego

VI. Wcielenie Księstwa Siewierskiego do Rzeczypospolitej w 1790 roku i próby jego restauracji w początkach XIX wieku

1. Przyczyny inkorporacji Księstwa Siewierskiego do Rzeczypospolitej

2. Inkorporacja księstwa i późniejsze próby jego restauracji

 

Zakończenie

Ilustracje

Aneks. Poczet książąt siewierskich

Bibliogafia