Przekraczając "smugę cienia"

49,00 zł
0

Szkice z gerontologii i tanatologii

(wydanie drugie przejrzane, poprawione i uzupełnione)

Nr 10 z serii Profesjonalny Pracownik Socjalny

Podstawowe zmiany w tym wydaniu dotyczą znacznego rozszerzenia treści o nowe tematy i rozdziały. W części pierwszej tej pracy, poświęconej kwestiom gerontologicznym, omówiłem m.in. własną teorię osobistej korzyści w okresie starości, zjawiska, syndromy i/lub zespoły drugiej połowy życia. Osobne rozdziały dotyczą choroby Alzheimera i możliwości przystosowania chorego do życia w trudnej codzienności oraz profilaktyki gerontologicznej w relacji do normalnego i optymalnego starzenia się. W drugiej części, prezentującej zagadnienia z zakresu tanatologii, podjąłem nowe tematy, takie jak np. śmierć w cyklu życiowym a religia i religijność człowieka, dekalog opieki nad człowiekiem cierpiącym i umierającym oraz moralne aspekty prawa do umierania i godnej śmierci, w tym niezmiernie trudne kwestie uporczywej terapii, testamentowej dyspozycji życiem i ciałem oraz kontrowersyjny problem możliwości i/lub dopuszczalności eutanazji. [...] Zaktualizowałem ponadto dane, głównie demograficzne i statystyczne, oraz uzupełniłem bibliografię o najnowsze pozycje literatury przedmiotu, dodając jeszcze filmografię i netografię.

Ze Wstępu do drugiego wydania

Kategoria:

Autor: Adam A. Zych

ISBN   978-83-7164-778-9
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  412
Rok wydania  2013

Wstęp do drugiego wydania

Słowo od autora

1. Wieloaspektowość edukacji a starzenie się i starość – od tradycji do ponowoczesności

 

2. Moderacja rozwoju – wyzwaniem dla gerontologii edukacyjnej

2.1. Wielowymiarowość starzenia się

2.2. Nowe spojrzenie na starzenia się człowieka

2.3. Moderacja ludzkiego rozwoju

2.4. Implikacje moderacji rozwoju dla polityki społecznej i gerontologii edukacyjnej 38

 

3. Aktywność versus niezaangażowanie a osobista korzyść w starości

 

4. Geragogika specjalna – konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek?

4.1. Niepełnosprawność ważnym problemem społecznym

4.2. Starość osób niepełnosprawnych różne ma oblicza

4.3. Niepełnosprawność osób starzejących się i starych

4.4. W kierunku niepełnosprawnej osoby starszej

4.5. Cele i zadania geragogiki specjalnej

4.6. Polityka społeczna wobec starości osób niepełnosprawnych...

 

5. Fantomy zachodzącego słońca, czyli o zjawiskach, syndromach i zespołach drugiej połowy życia

 

6. Dezintegracja negatywna i rozpad osobowości w chorobie Alzheimera a możliwości przystosowania do życia w trudnej codzienności

6.1. Dezintegracja negatywna w chorobie Alzheimera

6.2. Radzenie sobie z chorobą Alzheimera i problemami życia codziennego

 

7. Globalne starzenie się a potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne odchodzącej generacji

 

8. Trzy szkice o starości

8.1. „Oczekując starości”

8.2. „Szczęśliwi nie liczą godzin...”

8.3. „Panie, Ty wiesz, że się starzeję...”

 

9. Czynniki płci i rodzaju a wielowymiarowość starzenia się i starości

10. Kobieta i czas – starzenia się, starości, umierania...

11. James Bond po sześćdziesiątce, czyli męskość a starzenie się

12. „Czymże jest starość bez miłości?”

13. Etniczność a starzenie się – wyzwania edukacyjne

14. Dawanie – nadawaniem sensu życiu, czyli o wsparciu i pomocy ludziom starszym

15. Formy opieki i pomocy dla ludzi starszych w Polsce i innych krajach

16. Profilaktyka gerontologiczna a normalne i optymalne starzenie się

17. Jakość życia seniorów we współczesnym świecie

18. Starość – nowym obszarem resocjalizacji

19. Przemoc wobec osób starzejących się i starych

20. Dramat starzenia się a starość w dramacie

 

21. Egzystencjalne niepokoje i zagrożenia w starości

21.1. Czas bezowocny, czas daremny

21.2. Czas osamotnienia, czas pusty

21.3. Czas wyłączania, czas rozczarowania

21.4. Czas osłabienia, czas zmęczenia

21.5. Czas bólu, czas cierpienia

21.6. Czas ogołacania, czas nagości

21.7. Czas przemijania, czas umierania

 

22. Zapomniany paradygmat – schola mortis

23. Śmierć w cyklu życiowym a religia i religijność człowieka

24. Ból, cierpienie i umieranie w ludzkim biegu życia

25. Psychologiczna analiza podstawowych faz umierania

26. Trajektoria umierania w ujęciu tanatopsychologii

27. Dekalog opieki nad człowiekiem cierpiącym i umierającym

28. Od niespiesznej a niechybnej śmierci... – moralne aspekty prawa do umierania

29. Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka

Zakończenie

Słowo końcowe do wydania drugiego – Podzwonne dla Bożenki

 

Bibliografia

Filmografia

Netografia