Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości

30,00 zł
0

Opracowanie ma niewątpliwie walory teoretyczne, metodologiczne oraz poznawcze i wypełnia identyfikowaną w polskiej literaturze przedmiotu lukę w analizie oraz ocenie kluczowych makroekonomicznych i sektorowych czynników rozwoju przedsiębiorczości.

Prof. dr hab. Marek Lisiński

 

Opracowanie zostało wykonane w ramach badań statutowych Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na podstawie źródeł literaturowych, danych statystycznych oraz badań ankietowych. Składa się ono z siedmiu części, które mają autorski charakter.

 

Kategoria:

Autor: Kazimierz Zieliński (red.)

ISBN   978-83-7164-801-4
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  240
Rok wydania  2013

Wstęp

 

1. Poziom rozwoju gospodarczego a przedsiębiorczość – porownania międzynarodowe

(Bogdan Rogoda)

 

2. Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie społek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierow Wartościowych w Warszawie) (Rafał Morawczyński)

 

3. Koncepcja otoczenia dla przedsiębiorczości. typologizacja egzogenicznych determinant rozwoju przedsiębiorczości (Krzysztof Wach)

 

4. Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro (Małgorzata Kosała, Krzysztof Wach)

 

5. Sektorowe czynniki sukcesu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (Izabela Czaja)

 

6. Czynniki sektorowe kształtujące strategie przedsiębiorstw w sektorze fonograficznym (Zbigniew Michalik)

 

7. Czynniki wzmacniające pozycję konkurencyjną małych i średnich przedsiębiorstw (Marcin Piątkowski)

 

 

Aneksy

Literatura