Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną

51,00 zł
0

Nr 8 w serii Profesjonalny Pracownik Socjalny

Książka zawiera opis i przykłady ponad 100 metod pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Przedstawiono metody nie tylko tradycyjne, ale również innowacyjne, które pomagają w nawiązaniu bliskiej relacji z członkami rodziny oraz sprzyjają wykorzystywaniu, prócz zasobów instytucjonalnych, tzw. mocnych stron klientów i budzeniu w nich motywacji do zmiany. Ponadto w publikacji zamieszczono opisy przypadków, stenopisy rozmów, formularze dokumentów oraz przykłady ich zastosowania w praktyce.

Praca z rodziną z problemami to jedno z najważniejszych zadań pracowników służb społecznych. Dnia 1 stycznia 2012 została wprowadzona Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która miała uczynić asystenturę bardziej dostępną formą wsparcia dla rodzin.


http://www.asystentrodziny.info

Kategoria:

Autor: Izabela Krasiejko

ISBN   978-83-7164-735-2
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  332
Rok wydania  2012

Wstęp

1. Rodzina z wieloma problemami w pracy socjalnej

 1.1. Definicje i typologizacja rodzin z wieloma problemami

1.2. Rodzina jako źródło zasobów

1.3. Od bezradności do samodzielności rodziny

 

2. Wybrane podejścia aksjologiczne i teoretyczne w pracy socjalnej

 2.1. Definicja, cele, zasady i modele pracy socjalnej

Nowa definicja pracy socjalnej

Cele pracy socjalnej

Zasady profesjonalnej pracy socjalnej

Modele w pracy socjalnej

2.2. Empowerment i praca socjalna oparta na mocnych stronach jako nowe tendencje w pracy socjalnej

Definicje i założenia empowermentu

Praktyka pracy socjalnej oparta na mocnych stronach (strengths-based social work practice)

Psychologia pozytywna

Dialog Motywujący

Domowy Wideotrening Komunikacji (VHT)

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR)

 

3. Praca socjalna, wychowawcza i terapeutyczna asystenta z rodziną z wieloma problemami w Polsce

3.1. Praca socjalna z rodziną – stan obecny i kierunki zmian

3.2. Definicja pojęcia asystentury rodziny

3.3. Działania asystenta rodziny podejmowane w latach 2006–2011

3.4. Rola, kompetencje, zadania i organizacja pracy asystenta rodziny w świetle literatury przedmiotu i Ustawy z dnia 9 czerwca . o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3.5. Plan pracy z rodziną Plan pracy z rodziną biologiczną wychowującą dzieci w domu rodzinnym

Plan pracy z rodziną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

3.6. Dyskusja nad standardami pracy asystenta rodziny

 

4. Różne modele metodycznego działania asystenta rodziny

4.1. Metody pracy asystenta rodziny skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów

Diagnoza rodziny

Metody działania asystenta rodziny

Dodatkowe wskazania do pracy asystenta z rodziną z wieloma problemami

Wskazania do pracy z dzieckiem z rodziny z wieloma problemami

4.2. Metody praktycznego zastosowania idei empowerment w pracy asystenta rodziny

4.3. Metodyka pracy asystenta rodziny w modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

 

Struktura pracy w modelu PSR

Umiejętności PSR

Główne metody, techniki i narzędzia PSR

Inne pomocne techniki do wykorzystania w pracy z klientem w ramach modelu PSR

Ćwiczenia dla całej rodziny

Wskazówki metodyczne do prowadzenia PSR-owych spotkań rodzinnych

Wskazówki do pracy z dziećmi i młodzieżą

Pomocne techniki do pracy z dziećmi i młodzieżą

Zastosowanie modelu PSR w pracy asystenta rodziny w szczególnych przypadkach

 

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy