mit, magia, manipulacja i orbis interior

20,00 zł 23,00 zł
0

śląska sztuka nieelitarna

(wydanie II, poszerzone i poprawione)

(tytuł został przeceniony z uwagi na zmatowione i lekko porysowane okładki, blok książki w stanie idealnym)

Wielka Sztuka współcześnie nie oznacza wyłącznie sztuki z akademickim cenzusem. Nie wchodzą tu w grę, po teorii i praktyce surrealizmu, żadne ograniczenia formalne. Akademię wymyślił Renesans i od akademii się odchodzi już od początków XX wieku. Do twórców współczesnej Wielkiej Sztuki zaliczeni zostali wybitni, natchnieni wizjonerzy, autodydaktycy – jak przykładowo genialny Żyd z Witebska Marc Chagal, francuski prowincjonalny urzędnik Henri Rousseau zwany Celnikiem (od wykonywanego zawodu) czy krynicki Łemko Epifaniusz Drowniak zwany Nikiforem, a ze Śląska Teofi l Ociepka, maszynista w elektrowni kopalni „Wieczorek”, Erwin Sówka, Paweł Wróbel – górnicy w kopalni „Wieczorek”.

Współczesną sztukę śląską kreował i kreuje liczny zastęp świetnych artystów, także tych, umownie zaliczanych do nurtu nieelitarnego. Są w wymiarze artystycznym – nie boję się tego określenia – świetni, ale brak im ciągle promocji w wymiarze europejskim, co wiąże się organicznie z niedocenianiem u siebie w domu. Ta moja skromna książka niech będzie krokiem we właściwym kierunku na tej drodze.

 

Ze Wstępu

Kategoria:

Autor: Seweryn Aleksander Wisłocki

ISBN   978-83-7164-562-4
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  164
Rok wydania  2008

Wstęp / Introduction

W kręgu pojęć, czyli… / In the circle of terms, that is

Dlaczego używam określenia „sztuka nieelitarna”? / Why do I use the term: non-elite art?

Regionalne podłoże sztuki samorodnej / The regional origins of the innate art

Świat nadzmysłowy” / The extra-sensual world

O genezie sztuki samorodnej / The innate art genesis

Manipulacje / Manipulations

Bez własnych konwencji / Without own conventions

 

Zespoły i postaci / Teams and representatives

Związek Lubowników Sztuki Zastosowanej / The Association of Applied

Art Affi cionados (1918–1922)

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych / Fine Arts Friends Society (1924–1947)

Juliusz Marcisz (1898–1977)

Wincenty Wałach (1899–1991)

Jerzy Socowa (1906–1993)

Władysław Luciński (1933–)

Grupa Janowska / The Janów Group (1945–2000)

Teofi l Ociepka (1892–1978)

Bolesław Skulik (1904–1936)

Erwin Sówka (1936–)

Paweł Stolorz (1894–1961)

Paweł Wróbel (1913–1984)

Leopold Wróbel (1922–1985)

Ewald Gawlik (1919–1993)

Helmut Matura (1941–)

Paweł Kurzeja (1936–1941)

 

Poza zespołami i grupami

Ludwik Holesz (1921–1999)

Bronisław Krawczuk (1935–1995)

Włodzimierz Czerw (1937–1993)

Rudolf Riedel (1941- )

 

Post scriptum / Postscript

Literatura przedmiotu (wybór ważniejszych pozycji) / Chosen specialist literature

Ilustracje / Illustration

Fragmenty recenzji / Critical review abstract