Przestrzenie przekładu - 5 (Nr 47)

36,00 zł
0

(oprawa twarda)

Prezentowana monografia to piąty już tom będący efektem spotkań przekładoznawców reprezentujących różne nurty, rożne języki, a także rożne podejścia metodologiczne i ideowe. Zamieszczone tu prace nie tylko ukazują wielowymiarowość współczesnych badań nad przekładem, ale też pozwalają dostrzec potrzebę wymiany doświadczeń, która nie jest ograniczona podziałem na dyscypliny naukowe. Badacze koncentrują się tu zarówno na zagadnieniach teoretycznych, jak i — w znakomitej większości — czysto praktycznych.

 

Od Redaktorek

Kategoria:

Autor: pod red. Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy, Gabrieli Wilk

ISBN   978-83-8183-050-8
Wymiary  175x245 mm
Liczba stron  240
Rok wydania  2020

Od redaktorek

PRZEKŁAD — ZAGADNIENIA OGÓLNE

Sambor Grucza

Dziś zmienia się szybko:

o konieczności pozyskiwania translatorycznej wiedzy prognostycznej

Alicja Pstyga

Między oryginałem a przekładem

— teksty prasowe z perspektywy krytyki i dydaktyki przekładu

 

PRZEKŁAD ARTYSTYCZNY

Кадиша Нургали

Художественный перевод как форма связи литератур в работах Заки Ахметова

Zofia Małysa-Janczy

Intersemiotyczność w literackiej i fotograficznej tworczości Michela Houellebecqa

Ewa Kapela

„Gorzkie pigułki w słodkim lukrze”, czyli o tłumaczeniu aforyzmow Stanisława Jerzego Leca

Łukasz Gęborek

Elementy karnawalizacji w polskim przekładzie cyklu Borisa Akunina „Bruderszaft ze śmiercią”

Szymon Bryzek

Aspekt muzyczny i semantyczny polskiego przekładu Песенки о солдатских сапогах Bułata Okudżawy

Dawid Adamczyk

Elementy postkolonialne w polskich repоrtażach podrożniczych i ich rosyjskich przekładach

Aleksander Bogusz

Slang przestępcow w polskim przekładzie powieści Обитель Zachara Prilepina

Екатерина Кузьмина

Николай Лесков в трёх английских переводах:

сравнительный лингвистический и культурологический анализ

Олеся Веклич

Вопрос отображения индивидуального стиля сардинской писательницы Грации Деледды в переводах

 

PRZEKŁAD SCENICZNY I FILMOWY

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Przekład dramatow dla teatru.

Tradaptacja The Bourgeois Gentilhomme Jatindera Vermy

Maciej Małek

Czy tłumaczenia tytułow tekstow scenicznych mogą bawić?

Daria Ogon

Strategie tłumaczenia nacechowanych kulturowo jednostek języka w przekładach dramatow Nikołaja Kolady

Piotr Mamet, Anna Majer

Fawlty Towers po polsku, czyli o trudnej sztuce tłumaczenia kalamburow filmowych

Anna Paszkowska

Gry języka i obrazu

 

BADANIA KONFRONTATYWNE A BADANIA PRZEKŁADOWE

Lubomir Hampl

Dysproporcje leksykalne w czesko-polskiej komunikacji językowej

Зденка Недомова

К проблеме эквивалентов зоологической терминологии (на материале русского и чешского языков)

 

ZAGADNIENIA PRZEKŁADU SPECJALISTYCZNEGO

Лукаш Плесник

К проблеме передачи топонимических терминов как особого типа специального перевода (на материале русского и чешского языков)

Katarzyna Strębsk a-Liszewska

Zerowy margines błędu, czyli o problemach tłumaczeniowych na przykładzie polskiego i angielskiego języka tekstow medycznych