Kolegiata w Mons a dziedzictwo gotyku

35,00 zł
0

architektura/ołtarz/sztuka stosowana

Książka przedstawia kolegiatę Sainte-Waudru w Mons jako architektoniczne dziedzictwo gotyckiego brabanckiego stylu. Opis katedry Sint-Rombouts w Mechelen (XIII—XIV w.) z wielką dzwonnicą miejską le Beffroi, pierwszego kościoła zbudowanego w tym stylu i jej porównanie z kolegiatą w Mons umacnia znaczenie architektury gotyckiej na ziemi belgijskiej. Dokonuje się przy tym odniesienia do źródła architektury gotyckiej, bazyliki Saint-Denis pod Paryżem (1140—1144). Jej twórca, opat Suger z Saint-Denis, przeciwstawiając się cysterskiej koncepcji architektonicznej św. Bernarda, wprowadził w świat architektury język mistyczny związany z metafizyką światła odpowiedzialną za piękno witraży i transparencję konstrukcyjną nowego stylu.

(Fragment)

Kategoria:

Autor: Mirosław Bogdan

ISBN   978-83-8183-058-4
Wymiary  145x205 mm
Liczba stron  216
Rok wydania  2020

Wprowadzenie

Wstęp

Gotyk brabancki a katedra w Malines (Mechelen)

Źródło architektury gotyckiej

Kolegiata w Mons i jej budowa

Wielkie kościoły a chór liturgiczny

Kaplice promieniste

Gotyk brukselski brabancki

Kolegiata Sainte-Waudru i jej dziedzictwo

Stół ofiarny, tabernakulum i sztuka stosowana

Zakończenie

 

La collégiale de Mons et l’héritage du gothique, l’architecture, l’autel, l’art appliqué

La préface

L’introduction

Le gothique brabançon et la cathédrale de Malines (Mechelen)

La source de l’architecture gothique

La collégiale de Mons et sa construction

Les grandes églises et le choeur liturgique

Les chapelles rayonnantes

Le gothique bruxellois brabançon

La collégiale Sainte-Waudru et son héritage

La table de sacrifice, le tabernacle et l’art appliqué

La terminaison

Ilustracje / Illustrations

Bibliografia / Bibliographie

Streszczenie / Résumé / Zusammenfassungen / Abstract