NIERUCHOMOŚCI szczególna staranność

36,00 zł
0

Podstawy prawne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przepisy dotyczące rynku nieruchomości w Polsce

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy. Izba chroni interesy osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie Nieruchomościami. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ogólnopolski Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN oraz (jedyny w Polsce) Rejestr Zarządców Sądowych (Przymusowych).

 

Marek Urban (1972) – Absolwent Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania humanista. Przedsiębiorca, szkoleniowiec, aktywny uczestnik rynku nieruchomości w Polsce, wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za swoją działalność. Autor publikacji o tematyce ekonomicznej oraz związanej z rynkiem nieruchomości. Współpracował z czołowymi polskimi czasopismami i serwisami internetowymi przy tworzeniu nowych narzędzi promocji i marketingu medialnego.

Kategoria:

Autor: Marek Urban

ISBN   978-83-8183-049-2
Wymiary  145x210 mm
Liczba stron  212
Rok wydania  2020

Wstęp

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o księgach wieczystych

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa Kodeks cywilny

Ustawa Kodeks spółek handlowych

Ustawa Prawo o notariacie

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa o lasach

Ustawa Prawo budowlane

Ustawa Prawo wodne

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis pojęć