Oblicza modernizmu w architekturze

42,00 zł
0

Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku
"Trójgłowy smok" architektura dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Ślasku (1922-1939)

Modernizm narodził się w wielkich metropoliach intelektualnych Europy: Wiedniu, Berlinie, Paryżu. Szybko się rozprzestrzenił, docierając nawet na obszary dalekich peryferii. Zanim jednak wypracował swą radykalną regułę nakazującą realizację architektury pragmatycznej, higienicznej, ekonomicznej i utylitarnej, meandrował po wielu płyciznach, rozbijając swe doktryny na zrębach klasyki i tradycji. Jego liczne nurty uwalniały się stopniowo spod wpływów przeszłości, wydając niedojrzałe jeszcze owoce secesji (art nouveau) czy ekspresjonizmu. Kulminacja nastąpiła już w fazie tzw. stylu międzynarodowego, inaczej zwanego funkcjonalizmem. Wówczas demiurgami stali się Le Corbusier, Walter Gropius czy Ludwig Mies van der Rohe... Po drugiej wojnie światowej modernizm wszedł w fazę późną, schyłkową, a nawet manieryczną, przełamując radykalnie lakoniczny, gładki i pudełkowy charakter realizacji sprzed wojny. Nastąpiła pewnego rodzaju komplikacja i zwrot ku efektom rzeźbiarskim i organicznym. Eksponowano szorstkość i surowość przy pełnej „szczerości” materiałów. Niestety, niejednokrotnie wypaczono szczytne idee stylu poprzez wznoszenie megastrukturalnych osiedli wielkopłytowych, o niskim standardzie wykonawczym w zakresie nie tyle materiału i konstrukcji, ile przede wszystkim dyspozycji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Projektowano dla klienta masowego, lekceważąc indywidualne potrzeby. Tak nastąpił kres idei. Wymownym przykładem upadku doktryny stało się wyburzenie osiedla Pruitt-Igoe w Saint Louis w 1972 roku [...]

Od Autorów W aurze modernizmu

Kategoria:

Autor: Ryszard Nakonieczny (red.), Justyna Wojtas-Swoszowska (red.)

ISBN   978-83-7164-764-2
Wymiary  210x270 mm
Liczba stron  260
Rok wydania  2013

Część pierwsza. Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku

Andrzej Niezabitowski: Modernizm luksusowy – sprzeczności w założeniach czy paradoksy rozwoju?

Andrzej Białkiewicz: Gmach zakonny a paradygmat luksusu

Aleksander Buriak: Luksus wertykalny

Ewa Chojecka: Zamek prezydenta RP w Wiśle i willa Tugendhatów w Brnie

Romana Cielątkowska: Detal przestrzeni publicznej wielorodzinnej architektury mieszkaniowej Lwowa okresu modernizmu

Jerzy Cibis, Wiesław Olejko: Egalitarny wymiar luksusu w architekturze modernistycznej

Jacek Friedrich: Willa inż. Pacześniaka w Sopocie projektu Włodzimierza Padlewskiego. Luksus w realiach socjalistycznych?

Izabela Golicz: Luksus upowszechniony

Nad’a Goryczková: Willa Eduarda Lisky projektu Lubomíra i Čestimíra Šlapetów w Śląskiej Ostrawie a obiekty zrealizowane przez Adolfa Loosa i Miesa van der Rohe na czeskich ziemiach

Krystyna Kirschke, Paweł Kirschke: Warenhause Wertheim

Agnieszka Kłopotowska, Maciej Kłopotowski: O prestiżu rzeczy zbudowanych, niezbudowanych i nie do zbudowania

Grażyna Kodym-Kozaczko : Zespół pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie

Beata Komar: Modernistyczne budownictwo mieszkaniowe na bazie szkieletu stalowego na Śląsku

Wanda Kononowicz: Aspekty luksusu we wrocławskich osiedlach mieszkaniowych lat dwudziestych XX wieku

Irma Kozina: Modernizm – paradygmat luksusu czy minimum egzystencjalne?

Jakub Lewicki: Luksusowa kamienica wczesnego modernizmu

Beata Makowska: Niezwykły polski modernizm

Piotr Marciniak: Czy modernizm może być luksusowy?

Adam Nadolny: Luksus kontrolowany

Ryszard Nakonieczny: Luksusowa architektura Katowic w latach międzywojennych (1922–1939)

Joanna Olenderek: Wciąż niedościgniony paradygmat luksusowej zabudowy mieszkaniowej zrealizowanej w Łodzi w latach trzydziestych XX wieku

Andrzej Owczarek: Awangarda stosowana

Jadwiga Roguska: Afirmacja, rezerwa, krytyka

Hubert Szneider: Paradoks luksusu

Jadwiga Urbanik: Luksusowe domy jednorodzinne – dwa oblicza funkcjonalizmu okresu międzywojennego

Paweł Wąsowsk: Warszawskie wille projektu Bohdana Pniewskiego

Justyna Wojtas-Swoszowska: Relatywizm pojęcia luksusu w architekturze

Maria Żychowska: Aleje w stylu MoMo

Seminarium „Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku”. Informacje

Część druga. Trójgłowy smok. Architektura dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku (1922–1939)

Ewa Chojecka: Kształt pamięci o trójgłowym smoku

Andrzej Niezabitowski: O estetyce awangardowej architektury lat 1922–1939 w ujęciu percepcyjnym i poznawczym

Seminarium „Trójgłowy smok. Architektura dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku”. Informacje