Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz

30,00 zł
0

Przestrzeń kulturowa miasta w pisarstwie Horsta Bienka

Autorka podejmuje trudny problem opisu górnośląskiej przestrzeni w perspektywie kulturoznawczej. Z największą powagą chcę podkreślić tę trudność, gdyż dotychczasowa eksploatacja tej przestrzeni w warstwie folklorystycznej, socjologicznej, historycznej uformowała nader wyraźny trakt jednoznacznych opisów i utartych schematów myślenia o Śląsku. Książka Ilony Copik słusznie rozrywa miałkość i neutralność sądów, zostawia na boku ostrożność wywodów, nie schlebia naukowej poprawności. To praca odważna, która nie tylko stawia problem naukowy, ale też jest doświadczeniowo zaangażowana w tworzenie przestrzeni Górnego Śląska.

dr hab. prof. UŚ Aleksandra Kunce

Kategoria:

Autor: Ilona Copik

ISBN   978-83-7164-797-0
Wymiary  160x235 mm
Liczba stron  256
Rok wydania  2013

Ilona Copik z niezwykłą dociekliwością i wrażliwością tropi wszelkie utrwalone w prozie Horsta Bienka gliwickie przestrzenie, by odczytywać ich różne znaczenia i sensy, a także – a może przede wszystkim – ich rolę w jego światopoglądzie artystycznym. Imponuje bogactwo materiału dowodowego wydobytego głównie z powieści Bienka, właściwa jego interpretacja i wartościowanie. Dzięki temu autorce udaje się prawidłowo odczytać postawę pisarza wobec wielu najszerzej pojętych problemów gliwicko-śląskich, szczególnie wobec złożonego i dyskusyjnego problemu pograniczności. Słusznie i mocno podkreśla, że poczucie owej pograniczności zaostrzyły skutki wojny i powojennego exodusu, doprowadzając do rozkładu tradycyjnych więzi społecznych, do narastania postaw obcości, a nawet nienawiści.

prof. zw. dr hab. Władysław Hendzel

Recepcja twórczości Horsta Bienka w Polsce

Pisanie miasta

Kryształ przestrzeni

Antropologia miejsc

Mit wiecznej wędrówki

Swój, obcy, inny w przestrzeni pogranicza

Tożsamość i różnica

Genius loci

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Indeks nazwisk

Zussamenfassung