Prenumerata czasopisma "Śląsk" na 2021 rok

7,00 zł
0

Prenumerata na 2021 rok kosztuje 84,00 zł (12 egz. x 7,00 zł)

Miesięcznik "Śląsk" ukazuje się już ponad ćwierć wieku. Każdego roku w swoich dwunastu kolejnych numerach dokumentuje ważne dla Polski, Górnego Śląska i województwa śląskiego wydarzenia, dyskusje, prezentuje postacie i instytucje  istotne dla naszej społeczności,  środowiska  i historii. Miesięcznik dokumentuje, recenzuje i omawia najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz artystyczne, prezentuje dorobek debiutantów i doświadczonych pisarzy, malarzy, muzyków, aktorów, pracowników nauki, polityków.

Czytelnicy mogą zamówić prenumeratę roczną, półroczną, kwartalną, z określonych, wybranych przez siebie miesięcy, a także zamówić dostawę pojedynczych aktualnych lub archiwalnych numerów.


Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Tadeusz Sierny (Redaktor Naczelny)

ISSN  1425-3917
Wymiary  205 x 285
Liczba stron  80
Rok wydania  2021