Światy poetyckie Stanisława Horaka

28,00 zł
0

Tom XI

Do książki o Stanisławie Horaku (poecie) zabieraliśmy się z przekonaniem, że niezależnie od pokręconych losów biografii, istnieje jeszcze prosta droga poezji. Bez wątpienia autor Czerwonej latarni należy do najwyrazistszych postaci śląskiego środowiska literackiego po II wojnie światowej. Pozostawił wiele utworów, które zaskakują swoją głębią, celnością metafory, bogactwem odwołań i – co może najważniejsze – przenikliwością sądu. Sądu poetyckiego, oczywiście, który – jak dowiódł Julian Przyboś – wcale nie mieści się w ramach ogólnie przyjętych przekonań.

Od Redaktorów

Kategoria:

Autor: Ewa Bartos i Marian Kisiel (pod redakcją)

ISBN   978-83-8183-071-3
Wymiary  150X235 mm
Liczba stron  217
Rok wydania  2021

Od Redaktorów

 

Stanisław Horak

Mój wiersz

 

Marcin Hałaś

Stanisław Horak

Przypisy do biografii

 

Marta Baron-Milian

Grubymi nićmi szyte

O pracy poetyckiej, pracy tekstu i pracy interpretacji

 

Jerzy Paszek

Miniatura Horaka

(i ma lapidarność)

 

Ryszard Bednarczyk

Wierszem zapisać kolor róży

 

Miłosz Piotrowiak

„Przeszła po mnie wojna”

O doświadczeniu wojennym Stanisława Horaka

 

Joanna Szweda

Arboretum słów

O poezji Stanisława Horaka

 

Bartłomiej Bielas

„I nie widzę rąk”

Wśród ciszy, przestrzeni i czasu

 

Paweł Sarna

Z czasu „Przemian”

 

Ewelina Mika

Biograficzne pęknięcie

o Witrażach Stanisława Horaka

 

Tomasz Pyzik

Droga do sacrum

O wierszu Światło Stanisława Horaka

 

Katarzyna Niesporek

„Mój czarny dom”

O jednym wierszu Stanisława Horaka

 

Piotr Zaczkowski

Dom lasów i ludzi

Impresja o poezji Stanisława Horaka

 

Paweł Majerski

Bibliografia poetycka

Stanisława Horaka

 

Noty o autorach

 

Indeks osób