Śląski witraż. Prawdy, złudzenia, mity

30,00 zł
0

Na tytułowy „Śląski witraż” składają się teksty, przedstawione w porządku chronologicznym, będące swego rodzaju reakcją etnologa na istotne problemy, zjawiska i procesy zachodzące w górnośląskiej grupie regionalnej; ze smutkiem dodam, że darzone znikomą uwagą śląskich przedstawicieli tej dyscypliny. Z wdzięcznością przyjmuję zatem fakt prymarnego zainteresowania tą problematyką ze strony periodyku „Etnografia Polska”, a także „Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej” i obecnej inicjatywy wydawnictwa „Śląsk”.

Marian Gerlich

Kategoria:

Autor: Marian G. Gerlich

ISBN   978-83-7164-885-4 
Wymiary  125x205 mm 
Liczba stron  306 
Rok wydania  2016  
Oprawa miękka

Szkiełka śląskiego witrażu

1. Współczesne podziały górnośląskiej zbiorowości regionalnej jako problem etnograficzny

2. Górnoślązacy. Od świadomości etnicznej ku polskiej świadomości narodowej (od schyłku XVIII wieku do kulturkampfu)

3. „Śląska krzywda”. Przejaw zbiorowego poczucia poniżenia wśród górnośląskiej ludności rodzimej (okres międzywojnia)

4. O poczuciu przynależności narodowej i stosunku do „obcych”. Uwagi na marginesie badań nad świadomością narodową współczesnych Górnoślązaków

5. Powoływanie narodu śląskiego. Od Katowic do Strasburga – wyboista droga rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej

6. Pamięć zbiorowa a transformacja symboliczna. Przypadek górnośląski

7. Mitologizacja górnośląskiej subkultury górniczej w dyskursie potocznym przełomu XX i XXI wieku

8. Nowy etnomit? Przypadek szczególny ustanawiania i klasyfikowania wyobrażeń i toposów na poziomie grupy etnicznej

9. Czas powstań śląskich w perspektywie pamięci zbiorowej oraz procesów mityzacji i mitologizacji

10. Obrzędy jako kategoria rdzeniowa krystalizacji śląskiego etnomitu w początkowym okresie transformacji ustrojowej

11. Wokół problematyki zbiorowych wyobrażeń o przeszłości. Kilka refleksji w związku z badaniami śląskiej ludności rodzimej

Posłowie (prof. dr hab. Lech Mróz)

Nota bibliograficzna