Światy poetyckie Andrzeja Szuby

20,00 zł
0

Tom III

Książka zbiorowa o poezji Andrzeja Szuby chodziła za nami od dawna. Zrodziła się jako projekt interpretacyjny, w którym głos zasadniczy został oddany młodym badaczom i krytykom literackim. To oni, wolni od wcześniejszych sądów o liryce autora Postscriptów, zaproponowali lekturę znacznie pełniejszą niż dotąd. Andrzej Szuba – pozbawiony w nowych odczytaniach swojego generacyjnego miejsca – został przedstawiony jako poeta głęboko metafizyczny i intelektualny. Jak gdyby za stanowiskiem Heideggera, że „wszelka poezja jest myślą”.

Od Redaktorów

Kategoria:

Autor: Marian Kisiel (red.), Paweł Majerski (red.)

ISBN   978-83-7164-897-7
Wymiary  150x235 mm
Liczba stron  174
Rok wydania  2016

Marian Kisiel: Od Kontekstu do epifanii

 

Anna Krzysztowczyk: „Od światła latarni do płomienia świecy”. Droga poetycka Andrzeja Szuby

 

Elżbieta Dutka: Mówiąc tylko do siebie? Listy i postscripta Andrzeja Szuby

 

Ewa Bartos: Bliskość w obcości. Podmiot i czytelnik w poezji Andrzeja Szuby

 

Katarzyna Niesporek: Doświadczenie religijne Andrzeja Szuby

 

Magdalena Piotrowska-Grot: „Modlitwa” w strzępach. Odsłony nicości w poezji Andrzeja Szuby

 

Aleksandra Zasępa: „Strzępy” Dalekiego Wschodu. O miniaturach poetyckich Andrzeja Szuby

 

Paweł Sarna: Sztuka (krytycznej) afirmacji

 

Alina Świeściak: Sztuka miary i bezmierności. Andrzej Szuba i Roman Opałka

 

Paweł Majerski: Bibliografia Andrzeja Szuby