Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych (Nr 32)

22,00 zł
0

Kontekst literacki i kulturowy

W książce znalazły miejsce interpretacje filmów Aleksieja Bałabanowa, Andrieja Konczałowskiego, Siergieja Łoźnicy, Aleksandra Sokurowa, Aleksieja Uczitiela i Aleksandra Wieledynskiego. Przedmiotem namysłu stały się fabularne i dokumentalne dzieła filmowe powstałe po roku 2000., związane z wizualizacją centralnych dla Rosjan konfliktów militarnych, tj. z Wielką Wojną Ojczyźnianą, wojną radziecko-afgańską oraz wojnami czeczeńskimi w latach 1994-1996 oraz 1999-2009. [...]

Chodziło głównie o naświetlenie nowych tendencji, które pojawiły się w kinie rosyjskim w XXI wieku, wskazanie możliwych obszarów napięć i dyskusji prowokowanych przez filmy podejmujące problem wojny, nowatorskich perspektyw ujęcia pozornie starych tematów, które zyskują nowy wymiar we współczesnej świadomości społecznej, co da się zauważyć w wielu inicjatywach, których celem jest upamiętnienie ofiar traumatycznych wydarzeń. Książka ta, kierując uwagę w stronę kina skoncentrowanego na trudnych kwestiach historii Rosji, ma zatem też stawiać pytania, zachęcać do dyskusji w duchu trans-, inter- i wielokulturowego dialogu.

 

Z Wprowadzenia

Kategoria:

Autor: Beata Pawletko, Beata Waligórska-Olejniczak

ISBN   978-83-7164-500-6
Wymiary  147x210 mm
Liczba stron  168
Rok wydania  2020

Wprowadzenie

 

Wojna radziecko-afgańska w twórczości Aleksieja Bałabanowa i Swietłany Aleksijewicz

 

Pamięć o Holocauście w filmie Andrieja Konczałowskiego Raj

 

Zakładnik Aleksieja Uczitiela w kontekście wybranych utworów Władimira Makanina

 

Żywy Aleksandra Wieledynskiego jako tekst o życiu pamięci

 

O wojnie, traumie i męskości (na materiale filmu i opowiadania filmowego Aleksandra Sokurowa)

 

Rosyjska arka i Frankofonia Aleksandra Sokurowa jako reprezentacje (post)pamięci o blokadzie Leningradu

 

Meandry pamięci o przeszłości. Casus Siergieja Łoźnicy

 

Bibliografia

 

Nota bibliograficzna

 

Indeks nazwisk