Z Rosji do Izraela (Nr 34) część 2

25,00 zł
0

Drugi tom przekładów literatury rosyjsko-izraelskiej kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w tomie pierwszym, wydanym w 2018 — zapoznaje mianowicie polskiego czytelnika z typem literatury, który jest zjawiskiem unikatowym w rosyjskojęzycznym piśmiennictwie, zakorzenionym równocześnie w kulturze rosyjskiej, żydowskiej i izraelskiej. Literatura ta powstaje w oddaleniu zarówno od rosyjskiej geograficznej „metropolii”, jak i z dala od izraelskiej hegemonii językowej, jednak nie ma ona cech elegijnych w stosunku do pierwszej z nich i nie jest literaturą marginalną w odniesieniu do drugiej. […] Jest to przy tym twórczość piśmiennicza, mogąca zainteresować nie tyko miłośników literatury wyszukanej, ale także tych, którzy interesują się historią, skomplikowanymi zjawiskami kulturowo-narodowościowymi i społeczno-politycznymi, następującymi po sobie w takim tempie, że współczesny człowiek, obserwator, może od tego dostać zawrotów głowy. Modne koncepcje transnarodowości i transkulturowości są dla literatury rosyjsko-izraelskiej […] czymś w rodzaju dawno wyuczonego alfabetu, zrozumiałego i oczywistego, który jednak nie wyjaśnia wielowymiarowości jej dyskursów. „Semiosfera” tej literatury kryje się głębiej i, w pewnym sensie, znajduje się na peryferiach świadomości emigracyjnej, diasporycznej czy hybrydowej. […] Ponadto polityczna niezależność literatury rosyjsko-izraelskiej (będąca rezultatem wiadomych historycznych wydarzeń) czyni z niej często literaturę niewygodną, a co za tym idzie — niewidoczną dla znaczącej części konformistycznych ideologicznie kręgów intelektualnych.

 

Ze wstępu Romana Katsmana

Kategoria:

Autor: Mirosława Michalska-Suchanek i Agnieszka Lenart wybór i opracowanie

ISBN   978-83-8183-062-1
Wymiary  135x225 mm
Liczba stron  162
Rok wydania 2020

ROMAN KATSMAN „…Dopóki się nie otworzy”

(przełożyła Alicja Mrozek)

 

AGNIESZKA LENART Julij Margolin

JULIJ MARGOLIN Droga na Zachód

Pociąg ku wolności

(przełożyła Beata Pawletko)

Non omnis moriar

(przełożyła Beata Pawletko)

Wrzesień 1946

(przełożył Andrzej Polak)

 

PAWEŁ ŁANIEWSKI Nekod Singer

NEKOD SINGER Mandragory

(przełożył Piotr Fast)

 

MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK Anna Fein

ANNA FEIN

Mesjasz dla śnieżynki

Trietiakowska Psycholeria

(przełożyła Mirosława Michalska-Suchanek)

 

AGNIESZKA LENART Jelizawieta Michajliczenko, Jurij Nesis

JELIZAWIETA MICHAJLICZENKO, JURIJ NESIS

Talitha Kum albo przymierze między kawałkami rozbitej butelki

(przełożyła Jolanta Lubocha-Kruglik)