Zaranie Śląskie 3 (3/2017)

20,00 zł
0

Seria druga

Najnowszy numer „Zarania Śląskiego Serii drugiej” ma w znacznej mierze charakter literacki, przybliżając sylwetki pisarzy niemieckojęzycznych związanych miejscem urodzenia bądź twórczą działalnością z Górnym Śląskiem. Przywołane zostają postaci Maxa Ringa, Hansa Marchwitzy, Jochena Kleppera, Antona Oskara Klaußmanna i Augusta. Scholtis.

Od Redakcji

 

 

 

Kategoria:

Autor: Grażyna Barbara Szewczyk (redaktor naukowy tomu)

ISSN  0044-183X
Wymiary  155x230 mm
Liczba stron  174
Rok wydania  2018

STUDIA

Marek Kryś

Z Gornego Śląska do Berlina: pisarz Max Ring

 

Michał Skop

Hans Marchwitza – „Gornik i pisarz” ze Śląska

 

Marta J. Bąkiewicz

Znad europejskiej rzeki do światowej metropolii.

Przyczynek do literackiej biografii Jochena Kleppera

 

Grażyna B. Szewczyk

Ze Śląska do Berlina. Pisarskie drogi Antona Oskara Klausmanna

i Augusta Scholtisa

 

Grażyna B. Szewczyk, Ryszard Kaczmarek

Ostwind Augusta Scholtisa – na nowo odkryta powieść o Gornym Śląsku

 

M I S C E L LANEA

Halina Nocoń

Życie codzienne w czasie Wielkiej Wojny w świetle kronik szkolnych

ziemi pszczyńskiej

ANEKS: Fragment Kroniki szkoły w Ćwiklicach

 

Edward Długajczyk

Nim wybuchło pierwsze powstanie śląskie 1919 roku

 

Maja Drzazga-Lech

Mity moniuszkowskie w gornośląskiej kulturze. Socjologiczna analiza XX-wiecznej

recepcji postaci kompozytora kreowanej przez Związek Śląskich Koł Śpiewaczych

 

ST R E S Z C Z E N IA/ZUSAMMENFAS SUNGEN

 

R E C E N Z J E

Julia Rott-Urbańska

Widmo socrealizmu na Gornym Śląsku. Recenzja książki Literatura światow

planowanych. O prozie socrealistycznej na Gornym Śląsku

 

Ryszard Kaczmarek

Wydawnictwo źrodłowe: Andrzej Cinciała, Dziennik

18461853

 

Dariusz Nawrot

Recenzja książki Henryka Kocoja Dyplomaci sascy wobec

Sejmu Wielkiego

 

Julia Rott-Urbańska

Sprawozdanie z konferencji 500 lat Reformacji na Gornym Śląsku

PIŚMIENNICTWO NA Ś LĄS K U 2 0 1 4 – 2 0 1 5