Dojrzałość zarządzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonastwa budowlanego

50,00 zł
0

Piotr Tworek – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Opiniowana monografia dotyczy ważnych i aktualnych zagadnień w zakresie zarządzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego. [...] Zrealizowane badania i przeprowadzone analizy są oryginalne o czym świadczy sformułowanie nowatorskiej koncepcji, której anglojęzyczna nazwa brzmi Public Contractor Risk Management Maturity – PCRMM. W języku polskim oznacza to dojrzałość zarządzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego. […] Monografia stanowi pod względem tematycznym określoną nowość na rynku wydawniczym. Oprócz znaczenia naukowego ma również duże znaczenia dla praktyki zawodowej.

 

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Ślusarek

 

 

 

Kategoria:

Autor: Piotr Tworek

ISBN    978-83-7164-491-7
Wymiary 160x235 mm
Liczba stron  312
Rok wydania 2018

Podjęty w monografii temat dojrzałości zarządzania ryzykiem w organizacjach publicznych zajmujących się wykonawstwem budowlanym (…) jest zagadnieniem słabo rozpoznanym w literaturze krajowej i zagranicznej, oraz – co dowodzi część empiryczna – również w środowisku praktyków zarządzania. (…) Powstanie tej pozycji wydawniczej należy ocenić pozytywnie jako znaczące uzupełnienie naszej wiedzy o tym fragmencie funkcjonowania publicznego sektora budowlanego, a w szerszym kontekście – zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, ponieważ wnioski sformułowane na podstawie zaprezentowanych badań można do pewnego zakresu próbować przenosić na inne instytucje publiczne współdziałające na rzecz inwestycji o charakterze publicznym.

 

Prof. UEK, dr hab. Marek Ćwiklicki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wstęp

Rozdział 1

RYZYKO W PUBLICZNYCH ORGANIZACJACH

WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO

(...)

Rozdział 2

PRZEGLĄD BADAŃ NAD DOJRZAŁOŚCIĄ ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W PUBLICZNYCH ORGANIZACJACH

WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO

(...)

Rozdział 3

METODYKA ORAZ ZAKRES BADAŃ EMPIRYCZNYCH

 

Rozdział 4

WYNIKI BADAŃ NA DOJRZAŁOŚCIĄ ZARZĄDZANIA

RYZYKIEM W PUBLICZNYCH ORGANIZACJACH

WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO

(...)

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis załączników

Załączniki

Abstrakt

Abstract