Wprowadzenie do pracy

35,00 zł
0

Podstawowy podręcznik z zakresu pomocy społecznej – o jasnej strukturze, czytelny w treści, wzbogacony o szereg przykładów konkretnych sytuacji z jakimi styka się pracownik socjalny, dających wskazówki do samodzielnego działania. Rozdziały dotyczą kolejno:: zakresu pracy socjalnej; praktyki pracy socjalnej i różnych jej metod; charakterystyki świadczeń w powiązaniu z różnymi instytucjami, grupami społecznymi i sytuacjami; ewolucji zawodu pracownika socjalnego i jego perspektyw.

Od Redakcji

Kategoria:

Autor: Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray (Tadeusz Stanek przekład)

ISBN   83-7164-102-8
Wymiary  145x205
Liczba stron  368
Rok wydania  1998

Słowo wstępne

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE

1. Co to jest praca socjalna?

2. Problemy funkcjonowania społecznego

3. Ewolucja pomocy społecznej w Ameryce

 

CZĘŚĆ II. PRAKTYKA PRACY SOCJALNEJ

4. Praktyka pracy socjalnej z jednostkami

5. Praktyka pracy socjalnej z grupami

6. Praktyka pracy socjalnej ze społecznością

7. Administracja i procesy pokrewne

 

CZĘŚĆ III. ŚWIADCZENIA PRACY SOCJALNEJ

8. Świadczenia na rzecz zdrowia psychicznego

9. Praca socjalna w służbie zdrowia

10. Praca socjalna w szkołach

11. Publiczna opieka społeczna

12. Świadczenia opiekuńcze dla rodzin i dzieci

13. Świadczenia penitencjarne

14. Praca socjalna w gospodarce

15. Świadczenia grupowe

16. Świadczenia społeczności i akcja społeczności

17. Świadczenia dla osób starszych

18. Narkomania a praca socjalna

19. Usługi dla mniejszości

 

CZĘŚĆ IV. ROZWÓJ PROFESJI

20. Praca socjalna — dojrzewająca profesja

21. Praca socjalna a prewencja

22. Kształcenie w zakresie pracy socjalnej

23. Praca socjalna a przyszłość